Sedan november 2004 har den statliga Grundlagsutredningen jobbat med att se över regeringsformen från 1974. Ett av flera delmål är att försöka höja valdeltagandet. Som ett led i det arbetet arrangerar utredningen en konferens om valdeltagande i Göteborgs Konserthus onsdagen den 19 april.

– Vi hoppas att intresserade medborgare, förtroendevalda, tjänstemän och representanter för politiska partier och föreningsliv samt studenter och lärare ska fylla Stenhammarsalen, säger utredningssekreterare Anna Kessling.

Under onsdagseftermiddagen kommer besökarna först att få en beskrivning av valdeltagandets utveckling runt om i Europa av Andrew Ellis och Maria Gratschew från IDEA (International Institute for Democracy and Electoral Assistance).

Britt-Marie Mattsson är moderator

Därefter ger en rad inbjudna gäster olika infallsvinklar på problematiken: Henrik Oscarsson, Göteborgs Universitet, Åsa Bengtsson, Åbo Akademi, Finland, Dag Arne Christensen, Rokkansentret, Bergens Universitet, Norge, Guy-Erik Isaksson, Åbo Akademi, Finland och Sören Holmberg, Göteborgs Universitet.

Moderatorn Britt-Marie Mattsson, förstereporter på Göteborgs-Posten, kommer också att låta publiken få möjlighet att ställa frågor.

Grundlagsutredningen arbetar till och med 2008. Förutom valsystemet kommer utredningen att behandla frågor kring folkomröstningar, regeringsbildningsprocessen och regeringens förhållande till riksdagen samt domstolarnas roll och behovet av en författningsdomstol.