Nästan 5.000 ungdomar röstade i valet till Göteborgs första ungdomsfullmäktige. Det är ett valdeltagande som Eva Looström på ungdomsfullmäktiges sekretariat är mycket nöjd med. ”Mitt mål var komma över 30 procent i några stadsdelar. Det har vi gjort i Tuve-Säve, Örgryte och Majorna”, säger hon.

Sett till hela Göteborgs Stad deltog 13,55 procent av de drygt 36.000 röstberättigade ungdomarna i valet. Högst valdeltagande hade Tuve-Säve, där 34,6 procent lade en röst på någon av stadsdelens kandidater.

I Biskopsgården röstade däremot endast 1,22 procent, vilket troligen beror på stadsdelens stora svårigheter med att få fram kandidater.

– Det är stadsdelarna som har haft hand om valkampanjerna. Skillnaderna har att göra med hur väl de har lyckats med att locka ungdomar, både när det gäller att få fram kandidater och med att få ungdomar att gå och rösta, säger Eva Looström.

Tre ledamöter fattas

Valresultatet visar att 78 ledamöter och 19 ersättare har röstats fram. Av ledamöterna är 40 tjejer och 38 killar. Ersättarna består av 13 tjejer och 6 killar.

– Det fattas tre ledamöter och två ersättare från stadsdelarna Biskopsgården och Bergsjön. De platserna förblir tomma eftersom de här stadsdelarna inte fick fram tillräckligt många kandidater, säger Eva Looström.

Övervägande är det högstadieelever som tar plats i ungdomsfullmäktige. Något som faller sig naturligt med tanke på att man för att kandidera minst måste ha börjat årskurs sex och högst fyllt 17 år.

Utbildning på Världskulturmuseet

Den 24 och 25 april samlas hela ungdomsfullmäktige på Världskulturmuseet för att gå en utbildning och för att lära känna varandra.

– De får lära sig vad ungdomsfullmäktiga är för något, diskutera vilka frågor som ska tas upp på dagordningen till första mötet och prata demokratifrågor, säger Eva Looström.

Första riktiga ungdomsfullmäktige äger sedan rum den 18 maj. Ytterligare två kommer att hållas i september och december.

Redan i november är det dags för ett nytt val till ungdomsfullmäktige 2006.