Att betala avgifter för barnomsorg och äldreomsorg via autogiro har blivit vanligare i Göteborg. Ungefär var tionde fakturabelopp dras nu automatiskt från de betalandes bankkonton.

Sedan våren 2003 finns möjligheten att betala för dagis, vård, omsorg, service för funktionshindrade med mera via autogiro. Även avgifter för tomträtter är sedan en tid tillbaka anslutna till systemet.

Underlättar för anhöriga

Lars Runesson är systemansvarig på Göteborgs Stads enhet för gemensam administrativ service. Enligt honom har den nya betalningsmöjligheten främst införts som en service och inte som ett sätt för förvaltningarna att spara pengar på administration.

­ Det kan till exempel handla om en anhörig som har hand om ekonomin för sin mamma som bor på ett hem. Han eller hon slipper då att tänka på att betala räkningar varje månad. I dag är det här nästan en minimiservice, säger Lars Runesson.

Fyra till fem tusen fakturor

Av totalt cirka 40.000 fakturor för den här typen av avgifter varje månad betalas nu 4.000-5.000 via autogiro. Så småningom är det tänkt att alla fakturor från stadens förvaltningar ska administreras av den gemensamma serviceenheten.

Autogiro används sedan länge av bland annat de kommunala bostadsbolagen. Där är anslutningsgraden betydligt högre.