Två av tre unga killar har haft oskyddat sex när de varit berusade. Men de flesta säger att de skulle ha skyddat sig om de inte varit påverkade. Nästan var tredje ung kille använder däremot aldrig kondom. Det visade sig i en undersökning bland besökare på Ungdomsmottagningen Nordost.

– Den här kunskapen är väldigt viktig i vårt fortsatta förebyggande arbete med ungdomar, säger Annelie Nordner, legitimerad sjuksköterska och sexualrådgivare, som bland annat arbetar på mottagningen.

”Hög siffra men jag är inte förvånad”

Uppgifterna är hämtade ur hennes uppsats vid Psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet. De är inhämtade under senhösten och våren med hjälp av intervjuer bland killar som söker på Ungdomsmottagningen Nordosts drop-in. 56 killar mellan 15 och 26 år deltog i studien.

Av dem hade cirka 61 procent haft oskyddat sex under alkoholpåverkan och 43 procent sade att de skulle ha skyddat sig om de inte varit berusade.

– Jag tycker att 61 procent är en hög siffra, men jag är inte förvånad, säger Annelie Nordner. Ett av de vanligaste svaren man får när man frågar ungdomar vad det är som gör att de inte skyddar sig är ”jag var full”. Men jag har inte sett att någon tidigare undersökt hur vanligt det egentligen är.

28 procent använder aldrig kondom

– Det är dessutom svårt att vara säker på hur stor roll alkoholen har när det gäller sexuellt riskbeteende, om det innebär ett större risktagande eller om det bara är något man skyller på i efterhand, fortsätter hon.

Ungefär 13 procent hade haft oskyddat sex under drogpåverkan och sju procent sade att de skulle ha skyddat sig om de inte varit påverkade av droger.

– Tyvärr är jag inte förvånad där heller.

28 procent av killarna sa att de aldrig använder kondom. På varför de inte skyddar sig med kondom svarade killarna att de ”saknat kondomer”, ”glömt bort att använda kondom”, ”det är skönare utan”, ”för tidskrävande”, ”för berusad”, ”tjejen vill inte” eller ”vet inte”.

”Vi behöver verkligen nå dem”

– Jag blev mycket förvånad att det var så många som aldrig skyddar sig, säger Annelie Nordner. Jag pratar alltid om hur viktigt det är att skydda sig och skickar med kondomer. Det här är bekymmersamt.

– Nästa steg blir att ta reda på vilka 28 procent det är som resonerar så här. Och hur vi ska bemöta dem. För dem behöver vi verkligen nå! Klamydia ökar mycket bland ungdomar under 20 år. Liksom aborter.