Sju av tio niondeklassare i Göteborg har druckit alkohol. Var tredje är berusad minst en gång i månaden. Och åtta procent av niorna har prövat narkotika, oftast hasch eller marijuana.

På tisdagen presenterades svaren i den stora drog- och livsstilsundersökning som genomfördes i höstas, den mest omfattande som gjorts i Göteborg. Samtliga 11.400 elever i årskurs 9 och andra året på gymnasiet fick mer än 100 frågor om droger och livsstil. Drygt 9.200 av eleverna svarade, vilket är en hög siffra.

”Var beredd på värre”

Hela 88 procent av gymnasisterna har druckit alkohol någon gång, och nästan 60 procent har varit berusade minst en gång senaste månaden. Starköl är klart vanligast bland pojkarna, medan flickorna föredrar vin och alkoläsk.

Undersökningen visar att Göteborgs ungdomar dricker mindre alkohol än unga i landet i övrigt. Däremot använder de mer narkotika, en procentenhet över riksgenomsnittet.

– Jag var föreberedd på värre, så jag är överraskad att vi inte ligger högre på till exempel alkoholkonsumtion, sa Maj Bjurving, projektledare för Göteborgs drogförebyggande arbete.

– Och vi kan se att 92 procent av niorna faktiskt inte prövat narkotika. Nu gäller det att stärka dem så att de inte gör det i framtiden heller. Och där är undervisningen i livskunskap mycket viktig, den måste fortsätta både i grundskolan och gymnasieskolan.

Sniffning överraskade forskare

– Så på ett sätt är siffrorna positiva. Men de är ändå för höga, vilket stärker oss i att fortsätta vårt långsiktiga arbete. Målen är långtifrån uppnådda, sa Maj Bjurving.

Peter Lindström, docent i kriminologi vid Växjö universitet, har sammanställt rapporten. Han är mest överraskad över att sniffning är så pass vanlig – tre procent av niondeklassarna har sniffat lösningsmedel den senaste månaden. Elva procent har gjort det någon gång.

– Sniffningen är ibland nästan helt borta men kommer tillbaka då och då. Det är en särskilt utsatt grupp, med stora risker att utveckla missbruk av olika slag, sa Peter Lindström.

En annan riskgrupp är de som dricker alkohol ofta eller mycket. Hela tio procent av pojkarna på gymnasiet dricker alkohol mer än en gång i veckan.

– De löper stor risk att utveckla tonårsalkoholism. Jag anser att vi måste ha fokus på det ohälsosamma och farliga drickandet som kan leda vidare till narkotika. Vi vet också att utsattheten och inblandningen i våld är hög i den här gruppen, sa Peter Lindström.

Torslanda ligger högt

Utifrån svaren går det inte att peka ut ”problemstadsdelar”, där alla missbruk – alkohol, narkotika och sniffning – är vanliga.

– Det var vi förberedda på, men för många är det kanske överraskande att det inte bara är förorterna som har problem, utan problemen finns i alla stadsdelar, sa Maj Bjurving.

Torslanda är en av de stadsdelar som ligger högst när det gäller alkohol.

– Bekymmersamt, eftersom vi arbetar med en strategi i skolorna, kommenterade Torslandas stadsdelschef Sven Höper.

Ny enkät om tre år

– Om vi ska lyckas minska drickandet måste nog alla samarbeta – inte bara skola, polis och socialtjänst utan också föräldrar och föreningsliv. Vi måste stärka ungdomarnas självbild så de vågar säga nej och vi måste matcha den idealiserade bild av alkohol de ser i teves dokusåpor och på andra håll, sa Sven Höper.

Undersökningen ingår i en bred offensiv mot droger i Göteborg, där staden satsar tio miljoner kronor. Svaren ska nu analyseras närmare, ner på skolnivå, för att söka svar på varför vissa områden och skolor har mindre droger än andra och om stadens drogförebyggande arbete ska förändras på något sätt.

En slutrapport kommer i höst och om tre år ska mätningen göras om.

6BDE.jpg