Ett tiotal personer och organisationer blir de sista vardagshjältarna att ta emot stipendier ur Göteborgs Minnesfond. Tio år efter branden på Backaplan prisas de för att osjälviskt och med medkänsla ställa upp för andra.

Det var efter brandkatastrofen på Backaplan 1998 som Göteborgs Minnesfond bildades för att hedra minnet av de omkomna genom att uppmärksamma goda förebilder i samhället. Dels i form av projektstöd till personer och organisationer som verkat för integration i alla dess goda former, dels som stipendier åt de vardagshjältar och förebilder som osjälviskt ställer upp för sina medmänniskor.

”Ställer upp för andra, kända och okända”

Årets utnämningar, som enligt de ursprungliga stadgarna är de sista innan Minnesfonden avvecklas, går till ett tiotal personer och organisationer som alla verkar enligt fondens definition av en vardagshjälte:

”Vardagshjälte är den som osjälviskt och med inlevelseförmåga, uthållighet och medkänsla ställer upp för andra, kända och okända. Så blir vardagshjälten också en förebild.”

Verksamheten Sharaf hjältar och hjältinnor, som bland annat arbetar mot hedersrelaterat våld, är en av årets stipendiater.

– Det är fantastiskt roligt att vi blir uppmärksammade och uppskattade för det vi gör, säger Ivan Mati, en av medlemmarna i Sharaf hjältar och hjältinnor.

”70.000 personer i Sverige är förtryckta”

Verksamheten är en del av Fryshuset och finns numera i flera orter runt om i landet, i Göteborg sedan 2006. Ett 30-tal unga medlemmar föreläser på skolor och i andra sammanhang, framförallt om våld i hederns namn, men även om annat förtryck i vardagen.

– Hedersrelaterat våld är bara en del av allt förtryck som förekommer mellan människor, mörkertalet är stort men man räknar med att upp emot 70.000 personer i Sverige är förtryckta på ett eller annat sätt i sin vardag. Därför pratar vi även om våld i nära relationer, barns rättigheter och andra aspekter av de mänskliga rättigheterna, säger Ivan Mati,

Han går själv i gymnasiet men föreläser om förtryck i hedern namn både som anställd av Sharaf hjältar och hjältinnor, och på sin fritid.

– Förra året mötte vi 30.000 personer bara i Göteborg och Västra Götaland, på skolor, myndigheter och företag, och även om många är skeptiska till vad vi står för innan vi kommer så brukar de vara positiva när vi går, säger Ivan Mati.

Ska starta vuxengrupper

Sharaf hjältar och hjältinnor är noga med att inte fördöma eller angripa hela kulturer, utan bara den lilla del av kulturen som står för våld och förtryck. Man är också angelägna om att föreslå lösningar på problemen.

– Det brukar vara uppskattat och nu är vi till och med på gång att starta vuxengrupper med medlemmar som tidigare var väldigt kritiska mot våra åsikter, säger Ivan Mati.

Fotnot:
Bakom Göteborgs Minnesfond står Göteborgs Stad, Göteborgs-Posten och Göteborgs Universitet.