En internationell borgmästarkonferens mot narkotika planeras i Göteborg 2009. Närmare 400 deltagare från hela världen väntas komma till Göteborg för att visa upp en enad front mot droger inför FN:s stora narkotikamöte UNGASS som hålls samma år.

Kommunstyrelsen beslutade på onsdagen att ansöka hos samarbetsorganisationen European cities against drugs (ECAD) om att få arrangera ett globalt möte med borgmästare.

Och eftersom ECADs styrelse tidigare ställt sig positiva till idén talar det mesta för att Göteborg kommer stå som värd för konferensen.

Inspirationskälla för länder med större problem

Tanken är att den ska äga rum i februari 2009, en månad innan FN:s medlemsländer samlas för att sätta upp mål för narkotikaarbetet under de kommande tio åren.

– Syftet är att mobilisera så många länder, städer och medborgare som möjligt till försvar för FN:s restriktiva narkotikakonventioner. Det blir en kraftfull markering inför FN-mötet, säger Ove Lundgren, representant för Göteborg i ECAD och projektledare på Kunskapskällar’n, stadens informationscentrum för alkohol- och narkotikafrågor.

Han ser också konferensen som ett sätt att lyfta fram goda exempel från olika delar av världen och hoppas att den ska fungera som en inspirationskälla för länder med större problem och mindre resurser än Sverige.

– Vi i Sverige är vana vid att ha en politisk samsyn kring frågan och att vi satsar mycket på narkotikaarbetet, men så ser det inte ut i större delen av världen. Förhoppningsvis kan en sådan här konferens ge råg i ryggen åt dem som försöker göra något trots små resurser.

Staden är väl rustad för konferensen

Sverige har enligt en FN-rapport ett av Europas lägsta narkotikaproblem och lyfts ofta fram som ett föredöme när det gäller narkotikapolitik.

I Göteborg har det till exempel funnits en specialiserad narkomanvård ända sedan 1970-talet och stadens politiska ledning och verksamheter har under många års tid verkat för en restriktiv narkotikapolitik.

Ove Lundgen tror därför att staden är väl rustad för att genomföra konferensen på ett bra sätt.

– Vi har en lång tradition av att arbeta förebyggande och att behandla narkotikamissbruk. Framförallt finns det ett stort engagemang i narkotikafrågan i Göteborg. Det gäller politiker och tjänstemän i staden, men också för sjukvård, polis, frivilligorganisationer och andra som arbetar mot missbruk, säger Ove Lundgren.

2827