Nu ska Tingstadstunneln, Älvsborgsbron och Skandiahamnen byggas, grundskolan är fullständigt genomförd i Göteborg, Dicksonska ska ersättas av stadsbiblioteket vid Götaplatsen och Särötågen går i graven. Det är något av det som beskrivs i den första årgången av Vårt Göteborg som började ges ut för precis 40 år sedan.

Det gör Vårt Göteborg till en av landets äldsta kommunala tidningar. Räknar man även in föregångaren, ”Göteborg av idag” som hade premiär i maj 1945, så firar tidningen till och med 60 år. Det slår troligen ingen kommunal tidning i Sverige idag.


Ladda ner Vårt Göteborg nr 1- 1965 (pdf-fil, 3,5 mB)

Expansiv period

Det var en expansiv tid när den första årgången av tidningen kom ut vilket skildrades i många artiklar. Staden växte så det knakade. Angered, Bergum, Torslanda, Tuve och Säve införlivades och Göteborgs kommuns yta ökade med över 150 procent.

43E6.jpg
Tidningen beskriver trafiksituationen så här: ”bilismens våldsamma utveckling har så när tagit myndigheterna på sängen”. När Götaälvbron byggdes 1939 tyckte många att den var alldeles för stor och den döptes i folkmun till ”skrävelbron”. 1965 räcker den inte längre till.

800 lägenheter revs i Olskroken för att ge plats åt för vägar och järnväg kring blivande Tingstadstunneln. Samtidigt byggdes även Älvsborgsbron och det som kom att bli Nordens största hamn ute vid Nya Älvsborgs fästning.

Bostadsbristen, inte minst för studenter, var ett stort problem. Nu exploderade bostadsbyggandet. Södra Tynnered och Tuve blev klart för inflyttning. 60 nya skolor och 28 daghem planerades. Då räknade planerarna med att Göteborgsregionen skulle ha en miljon invånare år 2000.

Monteringsbart bibliotek och pocketböcker

Västra Frölunda får landets första monteringsbara bibliotek. Satsningen där på så kallade pocketböcker gör succé och alla stadens bibliotek ska ta efter. En omfattande poliovaccinering av göteborgarna förbereds och spårvagn till Angered och Tynnered diskuteras.

2DB4_2.jpgI stadens bokslut var utgifterna 452 miljoner kronor jämfört med ungefär 23 miljarder för dagens kommun. 1965 hade staden 20 000 anställda och 422 000 invånare. Idag är det 45 000 anställda och 481 000 invånare.

Nytt utseende på tidningen

Under de gånga 40 åren har Vårt Göteborg kommit ut med ett varierande antal nummer och utseende. I höstas fick Vårt Göteborg nytt utseende och ny inriktning. Tidningen ska beskriva vad som händer i Göteborgs Stads verksamheter. Ambitionen är att ge en helhetsbild och förklara sammanhang. Därför finns det alltid ett tema i varje nummer som tar ett större grepp inom ett visst område.

Att tidningen är i form av ett magasin har vi valt för att på ett bättre sätt kunna spegla den kommunala verksamheten som är stor och delvis har en komplicerad struktur.

Tidningens redaktionella utgångspunkt är de visioner som finns i budgeten som fastställts av Göteborgs kommunfullmäktige. Det handlar om vägen till en solidarisk, hållbar och integrerad stad.

Något att läsa för alla

Redaktionen samlar ihop och väljer ut det viktigaste av allt som händer inom Göteborgs Stad och presenterar det i Vårt Göteborg som kommer ut med sex nummer per år.

Ambitionen är att det alltid ska finnas något att läsa för alla. Här finns allt från omfattade tema, personreportage, bra att veta om kommunen, utflyktstips, Göteborgs historia till evenemangskalander och korsord.

Just idag, onsdag 15 juni 2005, dimper nummer 3/2005 av Vårt Göteborg ner i allas brevlådor i Göteborg. Redaktionen vill gärna veta vad du tycker om tidningen och vad du vill att den ska handla om. Hör av dig och tyck till!


Ladda ner Vårt Göteborg nr 1- 1965 (pdf-fil, 3,5 mB)

Vad tycker du om Vårt Göteborg?
Vad är bra och dåligt med tidningen? Vad vill du läsa mer om? Vilka tema ska den ha?

Hör av dig till redaktionen!

Ring: 031 – 61 10 85
e-post: redaktionen@vartgoteborg.se
brev: Vårt Göteborg, 404 82 Göteborg

Fotnot:
Samtliga bilder är hämtade ur den första årgången av Vårt Göteborg från 1965.
2001 fick tidningen även en nätupplaga. Varje vardag kan du läsa de senaste nyheterna från Göteborg Stad på www.vartgoteborg.se.

7D68.jpg

En av artiklarna hämtade ur Vårt Göteborgs första årgång.