Nattvandringar och ny mötesplats. Stadsdelsförvaltningen Västra Göteborg, Stena Fastigheter och Hyresgästföreningen gör nu en gemensam satsning för att öka gemenskapen och tryggheten i området runt Smaragd- och Briljantgatan i Tynnered. Nattvandringar och en nybyggd mötesplats blir snart verklighet.

Satsningen Vårt Tynnered ska fånga upp Tynneredbornas eget engagemang i området och är en del i stadens satsning för ett mer jämlikt Göteborg.

I området finns redan flera idéer från invånarna som kan utvecklas och jobbas vidare med. Det handlar till exempel om att ordna fler aktiviteter för familjer, jobba med utomhusmiljön och anordna vuxenvandringar på kvällar och nätter.

”Kräver långsiktighet”
För att göra delaktigheten lättare kommer en mötesplats att byggas när Stena Fastigheter utvecklar nya bostäder i området. En samordnare, som ska ta tillvara på idéerna, har anställt. Stena Fastigheter har fångat upp önskemål om boendemiljön och sätter nu bland annat in säkerhetsdörrar, målar fasaderna och förbättrar belysningen.

– Att öka tryggheten är inget man gör över en natt, det kräver långsiktighet. Vi behöver jobba tillsammans för att åstadkomma förändring och ett av målen är att fler aktörer ska ansluta sig då det är de gemensamma krafterna som kan göra skillnad, säger Camilla Näslund, processledare för Jämlikt Västra Göteborg, stadsdelsförvaltningen Västra Göteborg.