Upprustat och tryggare. Sedan i mars har Göteborgslokaler och trafikkontoret byggt om Vårväderstorget för göra det tryggare och mer tillgängligt. Den 6 december blir det kombinerad invigning och 60-årkalas. Vårväderstorget stod klart 1958 och är byggt i terrassform med separata torgytor på tre nivåer. Det gör framkomligheten begränsad och skapar ytor som är svåra att överblicka. Målsättningen med restaureringen har varit att skapa ett tryggare och mer tillgängligt torg.

– Den arkitektoniska grundtanke när torget byggdes var öppenhet och fria siktlinjer. Det har vi tagit fasta på och försökt att skapa ett fritt flöde utan rumsindelningar, säger Emelie Setterberg, projektledare på trafikkontoret.

Det har man gjort med hjälp av två nya ramper som binder samman torgets tre etager. De har en mer tillgänglighetsanpassad lutning som gör att man lätt kan ta sig mellan nivåerna.

Runt ramperna och på torget har sittplatser skapats och belysningen blivit bättre.

– Det är en unik ljussättning formad i klot som hänger med linor mellan husen. De ger en känsla av tak över torget och en jämnare belysning, vilket är bra för både trevnaden och tryggheten, säger Emelie Setterberg.

Får en ny trappa
Sedan Vårt Göteborg i mars berättade om Vårväderstorgets ombyggnad har den planerade utformningen ändrats något. Eftersom det inte är tillåtet med lekredskap på torgytor slopas förslaget på en ny lek-båt. Den största förändringen är dock att den södra delen av torget får en ny trappa.

– I slutet av tredje etagen binder en trappa med generösa trappsteg samman torget med parken och kyrkan nedanför. Platsen kommer att ha bästa solläge där man kan njuta av en kopp kaffe medan barnen leker i parken, berättar Emelie Setterberg

På torsdag 6 december klockan 16 blir det kombinerad invigning och 60-årskalas för torget. Firandet har jultema och förutom invigningstal kommer det att bjudas på julpyssel, underhållning, pepparkakor och glögg.

Ombyggnationen av Vårväderstorget sker inom ramen för Göteborgs Stads projekt Torguppdraget.