Samverkan i hela länet. Långa lov ökar risken för att barn och unga förs ut ur landet mot sin vilja för att utsättas för bland annat tvångsgifte och könsstympning. Inför årets sommarlov inleder Göteborgs Stad en samverkan med Länsstyrelsen Västra Götaland – tillsammans ska man höja uppmärksamheten hos medarbetare i hela länet.

För många barn innebär sommarlovet efterlängtade resor till släktningar i hemlandet. Men tyvärr blir det inte så för alla. Varje sommar förs barn ut ur landet och utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck. Det handlar om tvångsgifte, könsstympning och uppfostringsresor.

För att öka medarbetarnas uppmärksamhet på barn och unga som riskerar att föras ut ur landet utifrån en hedersrelaterad problematik, samverkar Göteborgs Stad med Länsstyrelsen Västra Götaland.

– I tre år har Göteborg mobiliserat inför sommaren och nu tar vi satsningen ett steg längre och låter den omfatta hela länet, säger Katarina Idegård som är Göteborgs Stads samordnare mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Det innebär att den information som brukar skickas ut, i år går till samtliga kommuner i Västra Götalands län.

Flygplats deltar i satsningen
– Vi behöver höja medvetenheten kring hedersrelaterat våld och den ökade risk som finns under sommaren. Så vi lyckas hitta de barn som är i farozonen och kan förhindra att de drabbas.

Göteborgs Stad och Länsstyrelsen har även en samverkan med Swedavia som sköter säkerhetskontrollen på Landvetter flygplats, Gränspolisen och Härryda kommun, för att vid behov kunna stoppa en misstänkt utresa.

– Om vi inte har lyckats förhindra brottet i ett tidigare stadium har vi en chans till på flygplatsen.

Vilka tecken ska man vara observant på och vad gör man om man misstänker hedersrelaterat våld?
– Det handlar om generella uttryck för oro hos barn. Kanske frågar barnet också om äktenskap och hur det fungerar. Det gäller att våga ställa frågor för att ta reda på hur barnets situation ser ut. Vid misstanke om att det kommer att fara illa ska orosanmälan till socialtjänsten göras. Handlar det om könsstympning eller bortgifte – polisanmäl direkt.