För första gången finns nu en samlad beskrivning av den nya regionen Västra Götaland. I tre års tid har en lång rad experter arbetat fram en 216 sidor tjock faktabok, fylld med texter, bilder, kartor och diagram om regionens befolkning, näringsliv, historia och natur. Verket överlämnas till Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen Västra Götaland vid en ceremoni på torsdagen.

– Detta är en unik kunskapsbok som vi hoppas ska bidra till hembygdskänsla och identitet i det nya länet. Det är den första samlade återgivandet av vad Västra Götaland står för, säger länsöverdirektör Göran Bengtsson.

Det är Sveriges Nationalatlas som producerat boken. De har på riksdagens uppdrag tidigare gjort 18 nationella geografiska band om Sverige. De har också tidigare gett ut ett regionalt band om Skåne. Nu är det alltså Västra Götalandsregionens tur att få ett eget praktverk, en kunskaps- och referensbok som beskriver regionen idag, viktiga historiska händelser och industrin och handelns framväxt.

Den nya regionatlasen i serien Sveriges Nationalatlas innehåller 254 kartor, 93 diagram, 82 tecknade illustrationer och 310 fotografier.

Faktasamling för skolorna

Boken vänder sig till alla som bor i regionen och de som arbetar med utbildning och information. Inte minst invandrare och skolelever lär ha nytta av boken.
5FC4_2.jpg
– Som lärare ser jag boken som en unik källa till kunskap. Den kan dessutom bidra till att marknadsföra Västra Götaland i Sverige och utomlands, säger regionrådet Kent Johansson.

– Behovet av att få samlad kunskap om det nya länet har vuxit sig stort, till exempel bland näringslivet, bland politiker och i skolan, säger Göran Bengtsson.

Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Götaland har skjutit till fyra miljoner kronor för att ta fram boken. Men det finns ännu ingen samlad bild av vad den kostat. Boken trycks i 15.000 exemplar och kostar 370 kronor i bokhandeln.

Finns även på Internet

Boken finns också i digital version åtkomlig från Internet. Än så länge är bara delar av boken utlagd på webben. Hela boken kommer att finnas där under nästa år. Till viss del kommer materialet på Internet att uppdateras med nya uppgifter. Boken kommer också på engelska i början av nästa år.
3C94_2.jpg
En ny typ av webbtjänst har också utvecklats parallellt med boken. Det är interaktiva så kallade GIS-kartor som innehåller en mängd information. Den som vill kan själv skapa nya kartor och kombinera statistik.

Fritt användande

Unikt i serien Sveriges Nationalatlas är att allt innehåll i det nya bandet om Västra Götaland fritt får användas av till exempel skolelever och media under förutsättning att källan uppges.

Göteborg är en mycket dominerande del av Västra Götaland. Det är något som redaktionen bakom boken har fått tänka på.

– Det går inte att komma ifrån att Göteborg är regionens centrum. Vi har försökt att varje del av länet skulle komma med i beskrivningen, säger Leif Wastenson som är huvudredaktör för Sveriges Nationalatlas.
5C98_3.jpg
Göteborg – ”fyren” i väster. Västra Götaland sett från sydost. Folkmängden redovisas som höjder. Göteborg dominerar totalt. Hämtat ur Västra Götaland, Sveriges Nationalatlas.