Västra Götalandsregionens resultat för år 2001 visar ett överskott på 218 miljoner kr, ett resultat som är 1.258 miljoner kr bättre än året innan.Nettolöneskulden krympte med 975 miljoner kr, från - 3.674 miljoner till 2.699 miljoner kr.Investeringarna på 1.013 miljoner kr har finansierats med egna medel. Antalet anställda uppgår till 48.265.

Intäkterna uppgår till 30,5 miljarder kr, en ökning med 3,4 miljarder kr eller 12,8 procent. Intäkterna från skatt och generella statsbidrag har ökat med 2,9 miljarder kr. Framförallt är det skattehöjningen på 75 öre per beskattningsbar 100-lapp samt att högkonjunkturen genererat större skatteintäkter.

Regionens sammanlagda kostnader uppgår till 30,3 miljarder kr, vilket är en ökning med 2,2 miljarder kr mer än året innan eller 7,7 procent. Hälso- och sjukvården visar ett underskott på – 374 miljoner kr, där Sahlgrenska universitetssjukhuset står för – 271 miljoner kr och NU-sjukvården för –79 miljoner kr.

Antalet anställda i regionen uppgår till 48.265 personer fördelade på 42.837 årsarbetare, en ökning med cirka 1000 årsarbetare (årsarbetare = heltidsarbete under ett år).

– I Västra Götalandsregionen försöker vi få ordning på verksamheten. Det hela är en fråga om ledarskap – politiskt och administrativt – där kommunikationen med olika intressenter är väsentlig, säger regiondirektör Jan-Åke Björklund.

– Vi har kommit en bit på väg. Många möjligheter återstår att effektivisera, bryta hierarkier, utveckla ledarskap och få ökad mångfald samt bättre samband i vården, säger Jan-Åke Björklund vidare.