Västra Götalandsregionen följer inte budgeten. För att få ordning på ekonomin införs hård kostnadskontroll och ett tillfälligt stopp för att utnyttja överskott från fjolåret.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, NU-sjukvården, Kungälvs sjukhus och Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har problem med ekonomin. Därför riskerar Västra Götalandsregionen att inte uppnå det planerade resultatet på +240 miljoner kronor för 2002. Det framgår av regiondirektör Jan-Åke Björklunds månadsrapport för årets två första månader.

– Fortsatt hård kostnadskontroll är avgörande, säger Jan-Åke Björklund. Därför får lönerna inte öka mer än planerat.

I det kommande delårsbokslutet för mars ska den fullständiga bilden av regionens ekonomi redovisas. Där ska verksamheter som riskerar underskott redovisa hur de kan motverka detta.

Tillfälligt stopp för utnyttjande av överskott

Med anledning av det ekonomiska läget, beslutade regionstyrelsen under tisdagen att tillfälligt stoppa möjligheten för styrelser, nämnder och förvaltningar att använda överskott från 2001 i årets verksamhet utan tillstånd från regionstyrelsen.