Politiker och tjänstemän ur Västra Götalandsregionen ska bygga upp kompetensen hos politiker och tjänstemän i den nybildade Zemgale-regionen i Lettland. Att skapa goda kontakter mellan olika nivåer är ett av målen. 2 miljoner ur regeringens så kallade ”Östersjömiljard” finansierar projektet.

I projektet ska Västra Götalandsregionen bygga upp kompetensen hos politiker och tjänstemän i den lettiska regionen. Genom utbildningar, seminarier och arbetsgrupper ska demokratins förutsättningar och villkor i regional och lokal förvaltning diskuteras.

Västra Götalandsregionen gott exempel

Experter, politiker och tjänstemän från Västra Götaland ska presentera den svenska modellen av Västra Götalandsregionen som en nybildad sammanläggning av tidigare län och landsting. Att skapa goda kontakter mellan olika nivåer i Lettland är ett av målen med projektet.

– Här är det förstås naturligt att prata om erfarenheterna från processen i Västra Götaland, både de positiva och negativa, säger Roland Andersson, regionstyrelsens ordförande och en av dem som kommer att medverka i projektet.

IT för bättre kontakt med kommuninvånare

I projektet ingår också att utforma ett kommunikationssystem med moderna IT-lösningar för information till invånarna i de lettiska kommunerna och regionerna. Målet är en tydligare dialog mellan invånarna och de politiskt valda ledamöterna.

Ett hundratal personer från Lettland kommer att göra studiebesök i Sverige och Västra Götaland, för samtal med svenska kollegor. Demokrati, planering och regional utveckling blir de viktigaste delarna i programmet, som ska genomföras hösten 2002.

Marknadsföring för Västra Götaland

Projektet är en del i Västra Götalandsregionens handlingsplan för internationellt arbete. Att regionen ska bli internationellt känd och erkänd är ett av målen i den regionala utvecklingsstrategin för Västra Götaland.

Regeringens Östersjömiljard 2 ska användas för utveckling av näringslivet i Östersjöregionen under åren 1999-2003.