Västholmen heter de västra stadsdelarnas nya arbetslivsinriktade verksamhet som startar i höst. Med hjälp av jobbcoachning ska socialbidragsberoende bli självförsörjande och snabbt komma ut i arbete. Konceptet liknar det som redan finns på bland annat Arbetsforum i Kortedala.

Västholmen ska drivas gemensamt av huvudsakligen arbetsförmedlingen och stadsdelsförvaltningarna och till att börja med vara öppet för personer som för första gången söker socialbidrag på grund av att de blivit arbetslösa.

– Då kommer man till Västholmen, och där får man en personlig coach som ska vägleda och stödja på olika sätt, berättar Erika Olofsson, processtödjare på Frisam Väst i Tynnered.

Bygger på eget ansvar

Två jobbrekryterare ska ha hand om kontakter med potentiella arbetsgivare och försöka matcha arbetsgivare och arbetssökande. En handläggare från Försäkringskassan kommer också att arbeta deltid på Västholmen.

Arbetet bygger på att alla människor själva har resurser och förmåga att förändra sin situation och metoden kräver att personen själv är delaktig och tar ansvar.

Nu pågår rekrytering av personal och Västholmen öppnar så fort rekryteringen är klar, Erika Olofsson räknar med att det blir i höst.

Konceptet med arbetsforum har funnits i Skärholmen i fem år och har varit en framgångsrik metod för att få arbetslösa socialbidragstagare i arbete. Sedan årsskiftet finns Arbetsforum på Kortedala torg.

Fotnot:

Varje månad kommer i genomsnitt 70 nya sökande till socialkontoren i väster.

Västholmen är en myndighetsgemensam verksamhet och finansieras av arbetsförmedlingen, stadsdelsförvaltningarna och försäkringskassan.