Utvald som en av tio i SKL-projekt. Stadsdelen Västra Göteborg har, som en av tio svenska kommuner, valts ut att medverka i ett projekt som granskar problemet att färre väntas försörja fler. Projektet ”Förändra radikalt” som leds av Sveriges kommuner och landsting, SKL, startar den 1 april.

I västra Göteborg var man redan på gång att introducera ett eget projekt kallat ”Vägen dit” – med ambitionen att nå en socialt hållbar stadsdel till jubileumsåret 2021 – när man nåddes av SKL:s planer om ”Förändra radikalt”.

Tar del av forskning och beprövade metoder
– Det kändes som hand i handske när vi fick höra talas om SKL:s projekt, säger Per-Arne Pettersson som är sektorschef för kultur och fritid i Västra Göteborg.
SKL har valt ut tio kommuner som från 1 april och till med december 2015 kontinuerligt kommer att få ta del av omvärldsbevakning, forskning och internationellt prövade metoder.

– Vi kommer bland att få lära oss om metoder som man med framgång använt i Storbritannien och Australien, säger Per-Arne Pettersson som ingår i den delegation från Västra Göteborg som den 1-2 april åker till Stockholm för en första träff hos SKL

I det egna projektet ”Vägen dit” har man i Västra Göteborg sett nödvändigheten av att arbeta tillsammans över sektorsgränserna för att närma sig problematiken.

Nationellt nätverk av pilotkommuner
– Vi behöver bli duktigare på att ta vara på den kunskap som redan finns bland de av våra anställda som jobbar nära medborgarna, och dessutom måste vi bli duktigare på att upprätta en dialog med medborgarna: vad är det de behöver, vad kan vi göra för att lyfta situationen, säger Per-Arne Pettersson och fortsätter:

– Vi hoppas att vi genom ”Förändra radikalt” kommer att lära oss och förstå mer i ett större sammanhang – kunskaper som gör att vi kan bedriva vårt eget arbete effektivare och mer framgångsrikt.

SKL har valt ut tio kommuner med olika förutsättningar för att de ska utgöra ett nationellt nätverk och fungera som pilotkommuner för andra kommuner i landet.