Invånarna får rösta om en halv miljon. För första gången blir det nu möjligt för göteborgare i en stadsdel att direkt avgöra hur skattepengarna ska användas. Västra Hisingen låter medborgarna rösta om en halv miljon kronor.

På torsdag 4 februari är det premiär för Göteborgs första, webbaserade medborgarbudget; ”Nu bestämmer du”.

Västra Hisingens stadsdelsnämnd har avsatt 500 000 kronor som invånarna själva ska få bestämma över, med en viss begränsning: Skattepengarna ska användas till något som skapar trygghet i stadsdelen och som kommer många till del.

Musik och idrott
Men det måste inte vara trygghet i snäv bemärkelse – till exempel bättre belysning på mörka platser – utan lika gärna trivsel.

– Trygghet kan ju också vara att man lär känna varandra, att det blir liv och rörelse på ett torg, alltså den sociala tryggheten, säger Agneta Blocksjö Attar, kommunikatör på Västra Hisingens stadsdelsförvaltning.

Ett exempel som nämns på hemsidan är att stadsdelen kan bli trevligare om man ordnar en konsert eller ett idrottsevenemang.

Medborgarbudgeten lanseras på medborgarkontoret på Vårväderstorget torsdag 4 februari klockan 14.45 – 16.00. Dessutom görs en informationskampanj på bibliotek, fritidsgårdar och på medborgarkontoret.

Genomförs i år
Alla som är folkbokförda i Västra Hisingen kan lämna sina förslag via webbportalen fram till mitten av mars. Sedan blir det omröstning om förslagen, från 15 april till 15 maj. Förslaget eller förslagen som ska genomföras kommer att presenteras i sommar och förverkligas under 2016.

– Vår stadsdelsnämnd gör det här för att bjuda in invånarna till ett mer direkt medbestämmande om hur resurserna ska användas. Vi provar i år med en halv miljon kronor, sedan får vi se vad det leder till, säger Agneta Blocksjö Attar.

Någon åldersgräns är inte utsatt, alla i Västra Hisingen kan vara med.

Barn får också rösta
– Vi hoppas att även barn och ungdomar – som normalt inte är med i den demokratiska processen – ska lämna sina förslag och sedan rösta, säger Agneta Blocksjö Attar.

Alla förslag granskas av stadsdelsförvaltningen innan de syns i webbportalen. Förslag som bryter mot tävlingens regler lagen eller Göteborgs Stads policy kommer inte att publiceras.