Nytt medborgarlöfte. Skjutningarna i Biskopsgården under de senaste åren har skapat stor oro bland invånarna. Nu går polis och stadsdelsförvaltning ut med ett gemensamt löfte: Arbetet mot gängrelaterat våld i offentliga miljöer ska högprioriteras. Bland annat genom ökade insatser för att få personer att lämna kriminalitet och ökad närvaro av fältassistenter.

Sedan början av 2015 samarbetar polisen och SDF Västra Hisingen inom ramen för Trygg i Västra Hisingen. Det är en modell för att arbeta långsiktigt med trygghetsfrågor, som tillämpas i alla Göteborgs stadsdelar.

En viktig grund för arbetet är att lyssna in vad invånarna tycker är den viktigaste trygghetsfrågan. Som läget har varit under det senaste året med skjutningar på Vårväderstorget och utanför Sjumilahallen är det uppenbart.

– Många säger att de är rädda för att gå ut, eller är rädda för att låta sina barn gå hem från fritidsaktiviteter själva. Våldet på offentlig plats är den trygghetsfråga som påverkar invånarnas vardagliga liv mest. Därför ser vi det som viktigt att ta oss an det, säger Lovisa Trell, samordnare.

Löfte presenteras på dialogmöte
Under ett öppet möte på Friskvädertorget tisdagen 15 mars presenterar SDF Västra Hisingen och polisen ett gemensamt medborgarlöfte. Det gäller från mars 2016 – mars 2017 och består av konkreta satsningar för att motverka gängrelaterat våld i offentlig miljö.

Från polisens sida utlovas ökad patrullering av särskilt brottsutsatta platser, samt ett intensifierat arbete mot narkotikaförsäljning och illegala vapen.

Stadsdelsförvaltningens del av medborgarlöftet handlar ökad närvaro av fältassistenter i stadsdelen samt förbättrad samverkan för att hjälpa ungdomar över 18 år att bryta med en kriminell livsstil.

Tidigare har stadsdelens fältassistenter arbetat sex kvällar i veckan. Nu har resurser skjutits till så att de kan vara ute alla veckans kvällar.

Lovisa Trell menar att fältassistenternas arbete med att skapa kontakter med ungdomar och sporra dem att delta i aktiviteter inom idrotts- och föreningslivet spelar en viktig roll för att förebygga att individer dras in i kriminalitet.

– Jag tror att det är viktigt att ungdomarna blir identifierade, känner sig sedda och kan få handledning i rätt riktning.

Förstärkt samverkan kring ungdomar över 18
Som ett sätt att förstärka det förebyggande arbetet mot ungdomskriminalitet tillsätter SDF Västra Hisingen även en samordnare för Sociala insatsgrupper, SIG. Det är en arbetsmetod för att fånga upp och samverka kring ungdomar som är på väg att hamna snett.

Sedan tidigare tillämpas metoden för barn och unga mellan 12 och 16 år. Nu ska arbetet vidgas till att även omfatta ungdomar över 18.

– Polis, skola eller socialtjänst kan upptäcka en person som man är orolig för – kanske för att den inte mår bra, missbrukar eller umgås i fel kretsar. Flera aktörer kan då samverka och göra en åtgärdsplan tillsammans med ungdomen, utifrån de behov och grundförutsättningar den har. Då är SIG-koordinatorn länken till alla de andra berörda, så att ungdomen slipper driva det själv, säger Lovisa Trell.