Göteborgs Stad medarrangör i Almedalen. Stadsutveckling med delaktiga medborgare, framgångsrik plaståtervinning och trängselskattens betydelse. Det är några av de teman som lyfts fram på sammanlagt tolv seminarier som Göteborgs Stad står bakom och deltar i på Västsvenska arenan i Almedalen på Gotland.

Åter igen dyker den Västsvenska arenan upp som ett omfattande inslag under Almedalsveckan i Visby. Göteborgs Stad är med och arrangerar tillsammans med Chalmers, Göteborgs universitet, Västra Götalandsregionen och Västsvenska handelskammaren.

Syftet med Västsvenska arenan är att lyfta regionala frågor och att öka synligheten för Västsverige i Almedalen. Av nära 50 seminarier på Västsvenska arenan är Göteborgs Stad ansvarig för åtta och delaktig i ytterligare fyra. Främst ligger fokus på frågor inom stadsutveckling och näringslivsinsatser.

Göteborgs Stads stadsarkitekt, Björn Siesjö, medverkar vid två av seminarierna. Först som moderator i seminariet ”Vem får vara med och utveckla staden?” på morgonen den 30 juni.

− Det handlar om delaktighet och om medborgardialog. Hur kan vi involvera alla i processen? säger Björn Siesjö.

Vancouver som exempel
Han säger att en av paneldeltagarna är den kanadensiska stadsutvecklaren Dr Ann McAfee, som har arbetat med medborgarinflytande i Vancouver. Senare samma dag deltar hon och Björn Siesjö i ytterligare ett seminarium där Vancouver lyfts som ett lärorikt exempel.

− Hon ska berätta om hur hon samlade 100 000 människor i arbetet med att utveckla staden. Hennes sätt att arbeta visar hur betydelsefullt det är att involvera vanligt folk och låta dem ta ansvar att väga för och emot olika lösningar, säger Björn Siesjö.

Måste ha medborgarna med sig
Frågan om delaktighet är i högsta grad aktuell i Göteborgs Stad.

− Vi står i begrepp att bygga staden på ett nytt sätt, förtäta den och skapa en mer effektiv och attraktiv stad. Det kan vi inte göra om vi inte har medborgarna med oss, säger Björn Siesjö.

Vad betyder det för staden att delta i Almedalsveckan?

− Det är jätteviktigt att vara där och synas, träffa andra och ta intryck. Man utbyter erfarenheter och knyter kontakter, säger Björn Siesjö.

Seminarierna på Västsvenska arenan under Almedalsveckan pågår från den 30 juni till den 4 juli.