Staden fokuserar på hållbar stadsutveckling. Delaktighet på kort och lång sikt, Smart teknik i människans tjänst och Att bygga så det gör skillnad är titlarna på de tre seminarier som Göteborgs Stad arrangerar på Västsvenska arenan under Almedalsveckan i Visby. Stadens fokus ligger i år på hållbar stadsutveckling.

För fjärde året i rad går Göteborgs Stad, Chalmers, Göteborgs Universitet, Västsvenska Handelskammaren och Västra Götalandsregionen samman som Västsvenska arenan under Almedalsveckan.

Tanken är att driva de västsvenska framtidsfrågorna och göra dem mer synliga i den nationella debatten. Totalt arrangerar Västsvenska arenan cirka 50 seminarier under veckan, bland annat om hållbarhet i både miljö och arbetsliv, stadsutveckling och om framtidens lärande.

Livesänds på webben
Göteborgs Stad fokuserar på hållbar stadsutveckling och håller tre seminarier – se faktarutan nedan. De tre seminarierna livesänds på goteborg.se och kommer också att gå att se i efterhand.
Dessutom arrangerar Mistra Urban Futures, Johanneberg Science Park och SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut tre fördjupningsseminarier i samarbete med Mistra Urban Futures och Göteborgs innovationsplattform.

Hela programmet finns på Västsvenska arenans hemsida, se länken nedan.