Marknadsföra Västsverige och Göteborg. Nu finns ett informellt nätverk för göteborgare och andra västsvenskar i Bryssel. Det bildades i veckan vid ett frukostmöte med ett 40-tal deltagare, bland andra EU-kommissionären Cecilia Malmström. Tanken är bland annat att stärka känslan av att Göteborg också finns i Bryssel och marknadsföra Västsverige till EU:s makthavare.

– Vi ämnar bli ett nätverk för alla västsvenskar i Bryssel, jag hoppas att våra träffar kan locka ett 50-tal personer varje gång, säger Sebastian Marx, chef för Göteborgs Stads EU-kontor i Bryssel, som var värd för mötet.

Nätverket arrangeras av Göteborgs Stad i samarbete med Västra Götalandsregionen och tanken är att ordna träffar en gång var tredje månad. Dit bjuds intressanta makthavare som till exempel Cecilia Malmström eller EU-parlamentarikerna Olle Ludvigsson och Olle Schmidt. Diskussionen ska vara öppen för allt som kan tänkas vara aktuellt eller relevant för Västsverige.

Delar med sig av idéer och tankar
Deltagarna i nätverket är bland annat anställda i EU-kommissionen och Europaparlamentet, men här finns också representanter för industriföretag, konsulter och lobbyorganisationer.

– Vi vill samla göteborgare och västra götalänningar som är aktiva i Bryssel så att vi lär känna varandra. Då skapar vi ett forum där vi kan dela med oss av idéer och tankar som är viktiga för Göteborg och regionen, säger Sebastian Marx.

Förutom att marknadsföra Göteborg och Västsverige till EU:s makthavare, är ett av syftena med nätverket att stärka känslan av att Göteborg finns också i Bryssel.

– Tanken är att försöka få västsvenskarna att bli ännu mer engagerade för hemmaregionen och hemstaden, säger Sebastian Marx.