Brett samarbete på Västsvenska arenan. För femte året i rad går Göteborgs Stad, Västra Götalandsregionen, Västsvenska Handelskammaren, Chalmers och Göteborgs universitet ihop för att driva västsvenska framtidsfrågor under Almedalsveckan i Visby. Nytt för i år är att Högskolan i Borås, Högskolan i Skövde och Högskolan Väst också är med i samarbetet.

Under politikerveckan i Almedalen den 3 till 10 juli samlas lokala, regionala och nationella politiker, intresseorganisationer, branschförbund och näringslivet för att lära och knyta kontakter. Kärnan är de politiska partierna som ordnar seminarier, tal och presskonferenser.

6E7E.jpg
Den Västsvenska arenan deltar för att driva västsvenska framtidsfrågor.

– Det är ett viktigt sammanhang för oss som sitter lite längre ifrån de nationella beslutsfattarna. Genom att gå ihop med andra västsvenska aktörer som delar våra framtidsutmaningar kan vi öka kraften och göra Västsverige mer synligt på den nationella politiska agendan, säger Maria Norberg, projektledare för stadens medverkan.

Seminarier livesänds på webben
Göteborgs Stad arrangerar i år sex seminarier på Västsvenska arenan. Liksom förra året är temat hållbar stadsutveckling, i år med fokus på social hållbarhet på temat Jämlikt Göteborg.

– Vi delar de stora samhällsutmaningarna med de flesta andra svenska kommuner och regioner. Almedalen är en mötesplats där vi kan lära av varandra och möta beslutsfattare, säger Maria Norberg.

– Vi kan också visa att Göteborgsregionen och Västsverige ligger i framkant i arbetet med en rad lokalt och regionalt anpassade lösningar och metoder, fortsätter hon.

Seminarierna, som livesänds på stadens hemsida, utgår från satsningen ”Jämlikt Göteborg – hela staden socialt hållbar”. De handlar bland annat om arbetsmarknadsfrågor, om hur Göteborg kan byggas så det gör skillnad och om kollektivtrafikens roll för en mer jämlik stad. Deltar gör politiker, intresseorganisationer och andra aktörer för att diskutera ämnena utifrån olika perspektiv.

Tre gemensamma seminarier
Dessutom arrangeras ett seminarium om städernas roll i delandeekonomin, med koppling till Göteborgspriset för hållbar utveckling. I september delas det ut till Seouls borgmästare för hans arbete att göra Seoul till en av världens första sharing cities. I år arrangerar parterna på den Västsvenska Arenan också tre gemensamma seminarier. En lista över seminarierna finns på länken nedan.

Utöver den Västsvenska arenan deltar politiker och tjänstepersoner från Göteborgs Stad också på andra arenor i Almedalen, exempelvis som föreläsare, inbjudna deltagare i paneldebatter och för att omvärldsbevaka. Västsvenska arenan finns vid Västerport intill Almedalsparken.

57AE.jpg
Foto: Malin Ericsson/Region Gotland