"Ett viktigt sammanhang". ”Bilen elektrifieras – men vem äger macken?” är titeln på ett av de tio seminarier Göteborgs Stad arrangerar under Almedalsveckan. För sjätte året ingår Göteborgs Stad i Västsvenska arenan där flera västsvenska aktörer samverkar för att lyfta de västsvenska framtidsfrågorna.

Politiker, beslutsfattare, och samhällsengagerade personer samlas varje år i Visby på Almedalsveckan i vecka 27 för att nätverka och debattera aktuella samhällsfrågor.

– Almedalsveckan är ett viktigt sammanhang att vara med i för oss som inte dagligdags har nära till beslutsfattare på nationell nivå. Det är den mötesplats i Sverige idag där man har störst möjlighet att vid ett och samma tillfälle effektivt nå och påverka beslutsfattare, säger Maria Norberg, projektledare vid stadsledningskontoret.

”En stark västsvensk röst”
På Västsvenska arenan samverkar Göteborgs Stad, Västra Götalandsregionen, Västsvenska Handelskammaren, Chalmers, Göteborgs Universitet, Högskolan i Borås, Högskolan i Skövde och Högskolan Väst.

– Genom att vi samlas som den Västsvenska Arenan kan vi bli tillsammans bli en stark västsvensk röst för de olika frågor vi driver under Almedalsveckan, säger Maria Norberg.

Under Almedalsveckan bjuder Västsvenska Arenan på 80 programpunkter av varierande karaktär. Av dessa arrangerar Göteborgs Stad tio seminarier med fokus på hållbar stadsutveckling, bostadsfrågor, arbetsmarknad, kompetensförsörjning, jämlikhet, företagsklimat och energi.

Debatt utifrån olika perspektiv
I seminarierna medverkar politiker, intresseorganisationer och andra aktörer för att debattera ämnena utifrån olika perspektiv. Tolv förvaltningar och bolag är med och bidrar till innehållet.

Utöver den Västsvenska Arenan deltar politiker och tjänstepersoner från Göteborgs Stad också på andra arenor i Almedalen, exempelvis som föreläsare, inbjudna deltagare i paneldebatter och för att omvärldsbevaka.

Almedalsveckan pågår mellan 2 – 9 juli.

7556_2.jpg