Reparationen tog flera dagar. Driftcentralen på Kretslopp och vatten fick i mitten av januari ett samtal om en vattenfylld gångtunnel i Eriksbo. Vatten trängde också upp ur asfalten lite längre bort. Drifttekniker var snabbt på plats för att leta efter läckan. En stor vattenledning hade gått sönder men tack vare omkopplingar hade de boende i Hammarkullen och Gårdsten vatten i kranen under hela reparationsarbetet som tog flera dagar.

Arbetet med att byta den stora vattenledningen tog flera dagar. Foto: Andreas Tengros

Kretslopp och vatten var på plats 30 minuter efter samtalet för att leta efter läckan. De sänkte vattenflödet och ströp ventilerna för att minska vattenflödet och påverkan på närområdet. När de hittat läckans troliga position markerade de med blå spray på marken.

— Det är inte alltid säkert att läckan är där vattnet tränger upp, berättar Andreas Tengros, arbetsledare på Kretslopp och vatten.

Ytterligare personal kom på plats efter cirka en och en halv timme och grävde fram den läckande ledningen. Det var en betongledning lagd 1968 som troligtvis påverkats av rörelser i marken och sprungit läck.

Millimeterprecision

Ett två ton tungt reparationsrör hämtades från vattenverket i Lackarebäck och därefter började arbetet med att kapa bort delar av den uttjänta ledningen. När reparationsröret med millimeterprecision lyfts på plats av en kranbil drogs skarven ihop med bultar.

Vattnet kopplades under arbetet om till andra ledningar som matar dricksvatten till området Hammarkullen-Gårdsten. Trots ett intensivt reparationsarbete som höll på i flera dygn märkte de boende i området inte av läckan.

Godkända vattenprover

Vattnet släpptes på igen den 9 februari och den 17 februari kom godkända vattenprover tillbaka och ledningen är i drift.

— Vid sådan här omfattande läcka är det viktigt att ha kvalitativt godkända vattenprover innan kunderna får dricksvattnet i sina kranar igen, säger enhetschef Roger Andersson.

Fint samarbete

— Kretslopp och vatten är väl rustat för att hantera såna här händelser. Det handlar om att ha delar i lager och kunskap om hur vi ska laga gamla ledningar i större dimension av material som inte används längre. Men också det arbete som behövs runtomkring själva lagningen där många enheter är inblandade. Och göteborgarna märkte inte av ledningsbrottet eftersom vi har redundans i området. Vattnet kom i kranen precis som vanligt, avslutar Fredrik Torstensson.

En ledning i rätt storlek och material fanns att hämta i Lackarebäck. Foto: Andreas Tengros