Utställning ger inspiration. Det växer så det knakar i Angereds centrum. När den nya bad- och ishallen står klar 2013 hoppas man också ha hittat vägar att binda samman områdets olika funktioner.En utställning ger alla chansen att bidra med förslag.

Under tre år, 2011 till 2013, satsar Göteborgs Stad och Europeiska regionala utvecklingsfonden 123 miljoner kronor för att stimulera näringsliv, kultur och stadsmiljö i Göteborgs nordöstra stadsdelar. Utveckling Nordost är därmed ett av landets största EU-projekt gällande stadsutveckling.

16FE_2.jpg
Som en del av projektet söker man nu formerna för stråket som binder samman de olika anläggningarna kring Angereds centrum. Här finns redan centrumhuset, gymnasieskolan, kulturhuset Blå Stället – och under 2013 väntas dessutom den nya bad- och ishallen stå klar.

Dela med dig av dina idéer
– Vi vill gärna veta hur Angeredsborna själva ser på det här området. Vad vill de kunna göra här? Vad har de för tankar och idéer om platsen mellan centrumhuset och Lärjeåns dalgång, undrar landskapsarkitekten Helen Svenstam.

– I Angereds centrum gör vi nu en utställning där vi låter tre arkitektbyråer presentera sina tankar kring vad som skulle kunna hända i området. Där kommer det också finnas möjlighet att skriva ned sina egna förslag. Dessutom kommer vi att vara på plats vid tre tillfällen för att prata och svara på frågor, säger Helen Svenstam.

Uppskattad närhet till naturen
Det aktuella området har både karaktären av hårt stadsliv och grönt naturstråk. Närheten till Lärjeåns dalgång värderas högt av många Angeredsbor, och kanske finns det till exempel tankar om hur man ännu bättre kan ta till vara mötet mellan stadsmiljö och natur.

Utställningen öppnas torsdagen den 16 februari och finns kvar i Angereds affärscentrum under drygt två veckor.

Efter sammanställning och utvärdering kommer arbetet att projekteras för att så småningom handlas upp. Själva byggarbetet utförs under nästa år och ska enligt planerna vara klart i september 2013.

5EF0.jpg