”Verksamheterna för göteborgarna finns kvar som vanligt”. Efter nyår kommer Göteborgs Stad inte längre ha några stadsdelsförvaltningar. I stället införs sex nya förvaltningar – bland dem fyra socialförvaltningar. Åsa Jahnsson leder den stora omorganisationen. ”Vi följer tidsplanen och planerar att gå i mål som tänkt”, säger hon.

Åsa Jahnsson har nyligen tillträtt som huvudprojektledare för Göteborgs Stads stora omorganisation.

Göteborgs Stad har haft stadsdelsförvaltningar sedan 1990 men från årsskiftet kommer staden att vara organiserad på ett annat sätt. Beslutet togs i november förra året och projektet som ska genomföra förändringen håller nu ett högt tempo. Förutom stadsdelsförvaltningarna avslutas också social resursförvaltning.

– Direkt efter årsskiftet tror jag inte att göteborgaren märker så stor skillnad. Har man till exempel kontakt med en särskild socialsekreterare eller handläggare kommer man fortsätta ha det även efter årsskiftet. Det är organisationsskisserna på mer övergripande nivå som ritas om – verksamheterna för göteborgarna finns kvar som vanligt, säger Åsa Jahnsson.

Men det finns en del konkreta saker som kommer att märkas, berättar Åsa Jahnsson. Skyltar på en del lokaler kommer till exempel att bytas, och den som har kontakt med Göteborgs Stad via e-post kommer i vissa fall märka att medarbetarna har nya e-postadresser.

– Däremot kommer medarbetarna i staden att behålla sina telefonnummer.

Följer tidplanen 

Åsa Jahnsson är ny huvudprojektledare för omorganisationen sedan början av september, men har även tidigare ingått i projektledningen. Hon berättar att arbetet flyter på bra och att den tidsplan som finns följs. Under det som återstår av året handlar det om att förbereda för en uppstart, planera för flytt för förvaltningsledningar och stödfunktioner och att anpassa digitala tjänster.

– Det är inte nu vi utvecklar verksamheten. Det gör man när allt kommit på plats. Vi säkerställer att alla medarbetare kommer med och har en organisatorisk tillhörighet. Arbetet handlar också om att alla handlingar ska tas om hand och flyttas över på ett bra sätt.

Nya områdeskontor

I stället för stadsdelsförvaltningarna och social resursförvaltning kommer Göteborgs Stad att få sex nya fackförvaltningar. De är förvaltningen äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen, förvaltningen för funktionsstöd och fyra socialförvaltningar – Centrum, Hisingen, Nordost och Sydväst

– Socialförvaltningarna kommer att vara våra stadsområden som utgår från två till tre av de nuvarande stadsdelarna, säger Åsa Jahnsson. De kommer att ha ett samordningsansvar för frågor inom sina regioner såsom folkhälsa, trygghet, krisstöd med mera.

Nu förbereds för nya huvudkontor och områdeskontor.

– Det handlar inte om några nya lokaler utan vi flyttar helt enkelt om verksamhet till våra befintliga lokaler. För viss personal – chefer och stödfunktioner – kommer omorganisationen innebära att man behöver byta arbetsplats. Men för den stora massan av Göteborgs Stads medarbetare – på äldreboenden, daglig verksamhet med mera – innebär omorganisationen ingen förändring.

Ska leda till ökad likvärdighet

Från 2021 kommer äldreomsorgen, som tidigare hanterats av varje stadsdelsförvaltning, skötas av en förvaltning som blickar ut över hela staden. Likadant gäller för förvaltningen för funktionsstöd.

– Syftet med omorganisationen är ökad likvärdighet i staden och en mer effektiv välfärd. Oavsett var man bor i Göteborg ska man få ett likvärdigt mottagande, säger Åsa Jahnsson.

Befintliga fackförvaltningar som ansvarar för frågor för hela staden, till exempel idrott- och föreningsförvaltningen och fastighetskontoret, kommer att fungera precis som tidigare.