Döva och andra teckenspråkiga göteborgare kan numera få samhällsinformation på sitt förstaspråk. Teckenspråksforum har gjort om sin hemsida och med hjälp av korta videofilmer översatt information om Göteborgs Stad till teckenspråk.

– Vi har gjort videofilmerna med hjälp av en teckenspråksaktör som själv har teckenspråk som sitt förstaspråk. Filmerna är ungefär mellan en och tre minuter långa, säger Lena Öhman på Teckenspråksforum.

Tydligare struktur

Den nya hemsidan har också fått en enklare, mer tydlig struktur. Inspiration har man hämtat från Köpenhamns kommuns hemsida.

– Sidan är systematiskt upplagd. Bland annat har vi en länk med samhällsfrågor där man kan klicka på konkreta frågor som hur gör jag om jag ”vill teckna försäkring”, ”vill gifta mig” eller ”vill söka studiemedel”. Det vill säga allt som händer i livet, säger Lena Öhman.

Unik hemsida

Teckenspråkstjänsten är unik och finns inte hos någon annan kommun i Sverige. Liknande tjänster har däremot bland andra Riksdagen, Vägverket och ett par landsting.

– Det finns vissa försök på andra kommunala hemsidor, men hittills har det varit en brist.

Lena Öhman påpekar att man inte bara ser göteborgarna som sin målgrupp.

– Vi inriktar oss först och främst på att ge information om Göteborg, men även döva i kranskommuner som till exempel Partille och Lerum kan ha nytta av oss.

Fotnot:
Teckenspråksforum är landets första och enda medborgarkontor för teckenspråkiga. De arbetar med att ge råd, upplysning och samhällsinformation till stadens dövgrupp.