Bättre för miljön. Nu ska möten utan resor bli vanligare för Göteborgs Stads anställda. Kommunen har köpt en IT-tjänst där videokonferenser ersätter fysiska möten för 2-20 personer.

Målet är att minska resandet både inom och utanför staden, för miljöns skull. Och att göra det lättare för göteborgarna att vara delaktiga.

– Tekniken kan ge större närhet till medborgarna, till exempel om en brukare på ett äldreboende vill ha med en anhörig via videokonferens, säger Anna Strindberg, systemansvarig på stadsledningskontoret.

– Det handlar om att IT ska hjälpa till att främja kvalitet och effektivitet i förvaltningarnas möten och öka kontakten mellan människor och verksamheter.

Tre nivåer
– Vi kan öka samarbetet med andra kommunala eller statliga myndigheter utan att behöva resa, vilket ger positiva miljöeffekter, säger Anna Strindberg.

Systemet ska lanseras i höst. Då ska förvaltningarna kunna välja på tre olika nivåer: Möten ”en-till-en” vid varsin laptop, grupper om cirka fem personer samt större möten på runt 20 personer, med hjälp av videoskärmar, mikrofoner och högtalare.

För de förvaltningar som vill vara med, kommer det att inrättas särskilda lokaler för videokonferenserna. Och det ska gå att boka videomöten i Lotus Notes kalender.

– Det ska inte vara mer komplicerat än att bjuda in till ett vanligt möte eller boka ett konferensrum, säger Anna Strindberg.

Lanseras i höst
Tekniken har upphandlats från företaget Videra i Solna för 2,1 miljoner kronor. Hur mycket den kan komma att spara in i resekostnader är än så länge oklart.

Upphandlingen blev överklagad och har därför försenats i närmare ett halvår. Nu återstår bland annat ett acceptanstest, för att se om tekniken håller det som leverantören lovar.

I höst ska systemet lanseras av Intraservice, kommunens enhet för IT-stöd, support och administrativa tjänster.