Efter flera goda år vände Göteborgs Stads ekonomiska resultat neråt för 2008 och slutade på 281 miljoner kronor, 700 miljoner mindre än 2007. Förklaringen var att skatteintäkterna ökade mindre än under de senaste åren samtidigt som stadens kostnader fortsatte att stiga. Det konstaterar stadskansliet i årsredovisningen för 2008.

– Vi har vetat om att vi skulle få ett svagare resultat under 2008 så det kom inte som en överraskning, säger Göteborgs Stads koncernredovisningschef Hans Petersson.

”Fortfarande tillfredställande”

2006 och 2007 har varit goda ekonomiska år för kommunen.

– 2008 års resultat är fortfarande tillfredsställande. Problemen ser vi komma nu 2009/2010 och eventuellt också 2011 då de vikande skatteintäkterna kommer att påverka kommunens ekonomi, säger Hans Petersson.

Inget utrymme för oförutsedda kostnader

Ökningen av skatteintäkterna har de senaste åren legat på uppemot sex procent men den senaste prognosen från SKL, Sveriges kommuner och landsting, pekar på att ökningen för 2010 kommer att bli en enda procent.

I årsredovisningen skriver stadskansliet vidare att ”Göteborgs kommun har efter det försvagade resultatet för 2008 nu nått en nivå som inte ger utrymme för några större oförutsedda kostnader”.

Svårt avgöra om botten är nådd

”Detta innebär troligen att Göteborgs Stad under 2009 och 2010 behöver bromsa kostnadsutvecklingen kraftigt för att anpassa verksamheten till de försämrade förutsättningarna” skriver stadskansliet vidare och konstaterar att det ännu inte går att avgöra om botten är nådd och när det kan tänkas vända uppåt igen.

Trendbrott för investeringarna

Förra året innebar också ett trendbrott för hur stadens investeringar finansierades. Drygt hälften av de 1,8 miljarder kronor som investerades kunde finansieras med skatteintäkter, 400 miljoner täcktes av olika försäljningsinkomster.

De återstående cirka 500 miljoner kronorna fick lånas upp vilket ökade stadens skuldsättning.

– En ökad skuldsättning innebär ju en belastning i form av ökade räntekostnader, på sikt ger det mindre utrymme åt den löpande verksamheten, så en ökad skuldsättning är ju aldrig positiv. Det är dock inga problem om det sker ett enskilt år, kommenterar Hans Petersson.

”Står inför en tuff period”

– Göteborgs Stad liksom alla andra kommuner står inför en tuff period ett par år framöver. Utmaningen blir att kombinera en god verksamhet med en tillfredställande ekonomi, säger Hans Petersson.


2817