Deltar på Frihamnsdagarna. Hallå där, Jenny Helin, samordnare Våld i nära relation i socialförvaltning Nordost. Du och dina kollegor ska delta på Frihamnsdagarna – vad ska ni bidra med där? 

– Vi i Trygghetssamordningen kommer att lyfta ett arbete som vi gjort de senaste två åren. Det hette först Angered fritt från våld, men namnet nu är Nordost fritt från våld. Arbetet riktar sig till alla medarbetare och invånare i Nordost. Konceptet är ett våldspreventivt arbete som handlar om att få olika aktörer i ett område att ha och använda samma kunskap och budskap om våld. Man ska mötas av samma budskap vare sig man är på fritidsgården, fotbollsplanen eller i skolan. Det handlar till exempel om att synliggöra skojbråk och kränkande kommentarer, som också är våld.

Varför deltar ni på Frihamnsdagarna?

– Vi i socialförvaltning Nordost är den enda förvaltningen i Göteborgs Stad som jobbar med det här konceptet och vi ser gärna att det sprids inom staden. Vi vill skapa en dialog kring det förebyggande arbetet. Att det verkligen får vara långsiktigt, det finns inga ”quick fix” när det gäller att förändra attityder och beteende. Det är ofta det man drar in på först inom en socialförvaltning eftersom arbetet inte krävs enligt lag. Men alla vet att det är ett väldigt viktigt arbete.

Jenny Helin, samordnare Våld i nära relation i socialförvaltning Nordost. Foto: Göteborgs Stad.

Var träffar besökarna er?

– Vi har en monter där vi bland annat kommer att använda en kortlek med diskussionsfrågor i dialog med besökarna. Nordost fritt från våld har pins med olika budskap som ”Våga fråga”, ”Gör nåt” och ”Inte okej”. Nu ger vi besökarna en möjlighet att göra pins med egna budskap mot våld i vår pins-maskin.

– Vi kommer också att ha 15 minuter på Dawit-scenen på fredagen klockan 15.25. Då är det jag och mina kollegor Åsa Nilsen och Linda Blomberg som pratar om konceptet och hur man kan påbörja ett våldsförebyggande arbete i sin egen verksamhet.

Hur många är ni som jobbar inom Nordost fritt från våld?

– Vi är ungefär sju stycken totalt, men alla jobbar inte heltid. Vi hjälper grundskoleförvaltningen i det förebyggande arbetet och vi har utbildat alla fritidsgårdar och mötesplatser i Nordost som möter ungdomar. Vi jobbar områdesvis för att få med oss alla på samma spår direkt. Flest insatser hittills har vi gjort i Hjällbo och Rannebergen. Ett av målen är att få fler att våga ingripa mot det lindriga våldet, vilket vi tänker har stor effekt på mycket annat våld.

Våldspyramid.