En klar majoritet av Göteborgs Stads förvaltningar och bolag har någon form av individuella löner. Men det är bara Göteborgs Energi som har ett vinstandelssystem. En löneform som inte har något stöd i stadens lönepolitik.

De resultatbaserade bonuslönerna inom Göteborg Energi fick nyligen stor uppmärksamhet i medierna. Uppgifterna orsakade också debatt och ledde till att kommunstyrelsens personaldelegerade politiker initierade en systematisk genomgång av denna typ av löner inom kommunen.

Genomgången har gjorts av Björn Seve på stadskansliet. Enligt honom har de flesta kommunala arbetsplatser löner med ett individuellt differentierat inslag. Andra, exempelvis Renova och Gryyab, har motsvarande differentiering på grupp- eller enhetsnivå.

”Kommunstyrelsen avvisande”

– En tredje variant är den ackordsliknande lösning som till exempel Gatubolaget har. Alla tre är i enlighet med vår lönepolitik, säger Björn Seve.

Bolaget som skiljer sig från mängden är Göteborg Energi. Där finns nämligen både ett resultatlönesystem (på enhetsnivå) och ett vinstandelssystem.

– Det bygger på att företaget ska överträffa sitt vinstmål och det är unikt inom kommunen. Det har funnits i olika former sedan 1991 och omprövas varje år, berättar Björn Seve.

Han konstaterar också att vinstandelssystemet inte är i linje med Göteborgs Stads lönepolitik.

– Dessutom har både personalnämnd och kommunstyrelse vid flera tillfällen uttalat sig avvisande. Senast 1995, säger Seve.

Upp till 20.000 kronor per anställd

I fjol hade styrelsen för Göteborg Energi inte fastställt någon utdelning enligt vinstandelssystemet. I stället beslutade bolagets vd om en utdelning på 5.000 kronor per anställd.

Hittills har det maximala årliga beloppet för de båda bonussystemen inom Göteborg Energi varit 18.000 kronor per anställd. Från och med i år har det beloppet höjts till 20.000 kronor.

I Björn Seves uppdrag ingick också att försöka analysera vad systemet kan få för konsekvenser för Göteborgs Stad.

– Men det är väldigt svårt att uttala sig om. Därför har jag avstått från det, säger Seve.