Öppen, inkluderande, grön och dynamisk. Den vision och strategi för Älvstaden som tagits fram i dialog med göteborgare och experter har nu godkänts av kommunstyrelsen. Nästa steg är ett beslut i kommunfullmäktige – sedan börjar arbetet med att omsätta det hela i praktiken.

Älvstaden ska vara öppen för världen, inkluderande, grön och dynamisk. Möta vattnet och stärka den regionala kärnan. Med en utformning som förenar staden över älven ska den motverka segregation och på flera ställen i den blandade bebyggelsen ska det finnas knutpunkter som lätt nås med bra kommunikationer.

I nära dialog med göteborgarna
Det är huvuddragen i den vision och strategi för Älvstaden som nu klubbats igenom i kommunstyrelsen.

– Det här innebär att vi har en rejäl plattform att föra arbetet vidare. Det är en politisk signal på vilken stad det är vi ska skapa, säger Bo Aronsson, projektledare för Älvstaden.

Arbetet med att fram visionen och strategierna har pågått under ett par års tid. Det har skett i nära dialog med göteborgare i olika åldrar samt nationella och internationella experter. Bland annat genomfördes en internationell workshop med tio lag från Europa.

Visionen ska göras känd
– Det har varit en bred och omfattande process, med många olika synpunkter och föreställningar om vad som ska göras. Utmaningen har varit komplexiteten och långsiktigheten, säger Bo Aronsson.

Den 11 oktober ska visionen behandlas av kommunfullmäktige. Först därefter kan arbetet med att göra verklighet av visionen börja. Kommunstyrelsens ambition är att visionen ska göras känd för stadens alla förvaltningar, nämnder och styrelser.

– Stadsledningskontoret får i uppdrag att ta fram en plan för hur den kunskap som vi samlat på oss inom projektet ska kommuniceras till dem som ska genomföra visionen, säger Bo Aronsson.