Lisskulla Lindström blir ny personaldirektör i Göteborgs Stad. Hon kommer närmast från Volvo Personvagnar och tillträder den förste juni. Nuvarande stadsdelschefen i Centrum, Helén Eriksson-Elf, har utsetts till ny direktör för stadskansliets organisationsutvecklingsenhet. Hon tillträder sin nya befattning efter påsk.

Lisskulla Lindström har tidigare arbetat som personalchef inom flera enheter på Volvo Personvagnar.

Där har hon bland annat varit ansvarig för de gemensamma Human Resource-processerna kopplat till rekryterings-, organisations- och kompetensutveckling.

55B0.jpgSom personaldirektör i Göteborgs Stad ska Lisskulla Lindström ansvara för de strategiska personalfrågorna med inriktning på medarbetarskap och ledningsutveckling.

Helén Eriksson-Elf har drygt 20 års erfarenhet från en rad chefsbefattningar inom offentlig verksamhet.

Hon kommer som direktör för organisationsutvecklingsenheten på stadskansliet att arbeta med mångfalds- och jämställdhetsfrågor och systematiskt kvalitetsarbete.