Inom ett år ska Göteborg ha 3.000 integrationsplatser, en ny form av praktikplats för alla som läser svenska för invandrare (SFI). Under hösten har Vuxenutbildningsförvaltningen tagit fram 400 nya platser, vilket gör att det nu finns totalt cirka 1.500.

– Dessutom har vi löften underhand om ytterligare cirka 400 platser, så snart har vi avtal om 1.900 platser. Men fler behövs, säger Bengt Lundahl, planeringsledare på Vuxenutbildningsförvaltningen.

Bakgrunden till det stora behovet av integrationsplatser är att i princip all SFI i Göteborg ska vara verksamhetsförlagd, det vill säga teori varvat med praktik.

Det beslutade kommunstyrelsen förra året som ett led i det långsiktiga arbetet att bryta invandrares utanförskap, göra det lättare för dem att lära sig svenska och få in en fot på arbetsmarknaden.

Genom ett förprojekt fanns cirka 1.100 befintliga SFI-praktikplatser som nu görs om till integrationsplatser. Vuxenutbildningsförvaltningen gör överenskommelser med företag, fack och branschorganisationer och hjälper därmed de sju utbildningsföretag som har uppdraget att ordna SFI och skriva avtal om integrationsplatser.

– Tidigare konkurrerade de om platserna, nu har de lagt alla i samma pott som vi samordnar. Men det är utbildningsanordnarna som matchar rätt person till rätt plats, berättar Bengt Lundahl.

Har gått bättre än förväntat

– Tanken är ju att en person som är intresserad av ett jobb inom vård och omsorg ska lära sig svenska på en sån arbetsplats, medan en chaufför passar bättre på ett åkeri.

I mitten av februari tas ytterligare ett steg för en effektivare hantering. Då får integrationsplatserna en egen ingång till Göteborgsregionens webbportal Praktikplatsen.se.

– Då kan företag och organisationer själva gå in och lägga till eller ta bort platser och ändra förutsättningarna, till exempel vilka förväntningar man har på praktikanterna, säger Bengt Lundahl.

Han tycker att arbetet med att skaffa integrationsplatser går bra, faktiskt bättre än väntat.

– Alla är positiva och känner att detta är helt rätt. Företagen inser att de måste medverka i integrationen, annars får vi problem i framtiden. Dessutom ser de förstås möjligheten att skaffa kompetenta medarbetare.

Hittills ett 30-tal platser inom Göteborgs Stad

Men det behövs alltså många fler platser, inte minst inom Göteborgs Stad och andra offentliga arbetsgivare. Av de hittills avtalade platserna står privata företag för mer än 95 procent.

Göteborgs Stad har bidragit med ett 30-tal platser. Det är långt ifrån behovet på minst 500 platser.

– Kommunen ställer ju upp väldigt mycket genom att erbjuda många typer av praktikplatser – allt från högskoleutbildningar till prao-platser och för olika grupper med funktionshinder, säger Bengt Lundahl.

Totalt finns 12-14 olika intressenter som behöver praktikplatser i kommunen och nu tillkommer alltså integrationsplatserna. Ett initiativ från personaldirektören har diskuterats som ett sätt att få fram fler kommunala platser.

– Men alla bolag och förvaltningar är självständiga, så de måste ta egna beslut om de vill ställa upp med platser, säger Bengt Lundahl.

Tror att målet nås i december

I Södertälje, som arbetar med SFI på liknande sätt som Göteborg, har kommunfullmäktige tagit beslut om att det ska finnas integrationsplatser motsvarande fem procent av antalet anställda.

Något sådant beslut finns inte i Göteborg, men kommunstyrelsens ledande politiker från båda blocken har sagt att de ”förväntar sig” att kommunala förvaltningar och bolag ställer upp med integrationsplatser ”för att nå målet ett bättre Göteborgssamhälle.”

– Det här är en lång resa, med många pusselbitar som ska passa. Men jag är säker på att vi når målet 3.000 platser i december 2008, avslutar Bengt Lundahl.

Fotnot:
Bengt Lundal tar emot tips om nya integrationsplatser på telefon 368 30 36 eller e-post bengt.lundahl@vux.goteborg.se