Kampanj ska locka ut förebilder i natten. Att vuxnas närvaro kan spela en positiv och lugnande roll för unga människor på stan finns det många exempel på, men i Tynnered håller de äldre förebilderna sig av någon anledning hellre hemma. Nu startar en kampanj för att få ut de vuxna på gatorna när det skymmer.

– Min erfarenhet är att ungdomarna bara tycker det är trevligt när det är många vuxna ute på stan och pratar med dem, men vi är alldeles för få, säger Robert Silva, fältassistent i Västra Göteborg.

Tillsammans med sina två kollegor Thomas Quist och Carina Rydén är han själv ute bland ungdomar i tonåren två till tre kvällar i veckan, resten av arbetstiden ägnas åt uppsökande arbete dagtid i offentliga miljöer, på skolor och fritidsgårdar runt omkring i västra Göteborg.

Föräldraföreningen TUFF är saknad
– Vi märker en ganska stor skillnad i vuxennärvaro mellan de olika områdena i stadsdelen, och i Tynnered tycker vi att det är alldeles för få vuxna ute och lär känna ungdomarna. Inte minst sedan föräldraföreningen TUFF försvann, den betydde mycket för området, säger Robert Silva.

Nu vill fältassistenterna tillsammans med Opalkyrkan, fritidsgården Tyrolen, områdespolisen och organisationen Nattvandrarna locka ut de vuxna förebilderna på gatorna igen. En informationskampanj på fem olika språk ska via en rad kanaler uppmärksamma föräldrar och andra vuxna på att de faktiskt behövs och är saknade utanför hemmet. Framåt februari hoppas man ha fått så många intresseanmälningar att ett större informationsmöte kan hållas.

All närvaro är bra
– Grejen är att det inte är så himla märkvärdigt, många tror att det är ett enormt åtagande man gör men det handlar bara om att ge sig ut på promenader och visa ungdomarna att man finns där. Man behöver inte binda upp sig på vare sig ett visst antal kvällar eller att traska runt i hela Tynnered nätterna igenom, utan att man rör sig i sitt närområde på sina egna villkor. All vuxen närvaro är bra!