Går att se i efterhand. Ett problematiskt datorspelande eller spel om pengar kan få stora konsekvenser för unga. I samarbete med bland andra länsstyrelsen anordnar Göteborgs Stad ett webbinarium om spel för personer som möter unga i sitt arbete. Syftet är att öka kunskapen och visa var unga och dess föräldrar kan vända sig för att få stöd.

Kompetenscentrum ANDTS, socialförvaltningen Centrum, har till uppgift att stärka personal i Göteborg inom det förebyggande arbetet inom alla delar av ANDTS-preventionen, alltså alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel.

Johan Conse, psykoterapeut på Spelberoendeteamet inleder webbinariet den 3 mars med att prata om kopplingen mellan gaming och gambling.

Därför genomför förvaltningen i samarbete med flera andra organisationer ett digitalt seminarium 3 mars om problematiskt spelande. Det riktar sig till dem som möter unga i åldern 15–18 år inom skola, fritid, socialtjänst, hälso- och sjukvård.

– Det finns inte lika mycket kunskap och forskning kring spel som inom de andra områdena. Många som möter unga och deras familjer beskriver att många är bekymrade över sina barns spelande. Det finns ett behov av ökad kunskap inom området. Detta problem är nyare, och därför ville vi sätta fokus på frågan med ett seminarium, säger Eva Lindstrand, utvecklingsledare ANDTS-prevention på Socialförvaltningen Centrum.

Stort intresse

 Hon berättar att intresset för webbinariet är stort och att närmare 500 personer har anmält sig.

– Det tolkar vi som att behovet av kunskap inom området är stort.

Eva Lindstrand tycker att Göteborg ändå är bra rustat för att hjälpa personer med spelproblematik. Spelberoendeteamet i Göteborgs Stad har funnits under många år och har stor erfarenhet av personer över 18 år. Dessutom har hälso- och sjukvården nyligen öppnat en mottagning för problem med spel om pengar och dataspelsberoende.

– Eftersom det är viktigt att få stöd så tidigt som möjligt kommer denna dag att handla om personer mellan 15–18 år.

Var fjärde på gymnasiet har spelat om pengar

 Webbinariet, som både kommer beröra spel om pengar och ett problematiskt datorspelande, startar med en presentation av rapporten Spel om pengar bland unga i Göteborg. Den innehåller uppgifter från drogvaneundersökningarna 2013, 2016 och 2019.

Trots att det finns en åldersgräns på 18 år när det handlar om spel om pengar visar drogvaneundersökningen att var femte elev i årskurs 9 ändå har gjort det.

– På gymnasiet är siffran en fjärdedel. Det handlar om ett vitt begrepp och kan röra sig om allt ifrån lotter, pokerspel med vänner till onlinespel. Spel om pengar är ändå en riskfaktor för annan problematik. Undersökningen visar att gruppen som spelar om pengar har en högre användning av alkohol och narkotika än gruppen som inte spelar om pengar säger Eva Lindstrand.

Gaming och gambling

 Johan Conse, psykoterapeut på Spelberoendeteamet, Göteborgs Stad, är först ut och kommer att prata om kopplingen mellan gaming och gambling.

Därefter presenterar Annika Hofstedt, enhetschef på mottagningen för spelberoende och skärmhälsa på Sahlgrenska universitetssjukhuset hur man arbetar.

– Även Folkhälsomyndigheten deltar och berättar om hur viktiga föräldrarna är i det förebyggande arbetet.

Maribel Basualdo Raneskog, länssamordnare ANDTS på länsstyrelsen, pratar om det kunskapsstöd som tagits fram riktat till föräldrar och andra vuxna i barnets närhet när det gäller spel om pengar.

Går att ta del av i efterhand

 Webbinariet 3 mars klockan 13.30–16 kommer att filmas och sändas digitalt. Deltagarna har möjlighet att ställa frågor till deltagarna via mejl under sändningen.

– Tack vare att det filmas går det även att ta del av seminariet i efterhand. Det kommer att läggas ut på länsstyrelsens hemsida, säger Eva Lindstrand.