Går att vara anonym. På torsdag 15 september blir Göteborg landets första kommun med en egen whistleblower-funktion. Efter en rad uppmärksammade fall av misstänkta oegentligheter kan nu en anställd – anonymt eller öppet - gå vidare med sina misstankar via ett externt advokatkontor, eller direkt till stadens interna utredare.

På många håll i offentlig-Sverige följer man nu noggrant utvecklingen när Göteborg, som första kommun i landet, lanserar en whistleblower-funktion.

Lagstiftad i Norge
– Vi märker ett stort intresse från andra kommuner, och tror att vi redan de första månaderna kommer att få många frågor, säger projektledaren Ann-Christine Alkner-Dahl.

I den privata sektorn är funktionen inte ovanlig – och i Norge är den sedan ett par år tillbaka lagstiftad i offentlig verksamhet – men eftersom ingen tidigare erfarenhet finns i svenska kommuner är det svårt att sia om vad som händer när den nya möjligheten introduceras.

– Jag tror inte på något mittemellan. Antingen kommer man att ligga väldigt lågt, eller så blir advokatbyrån nerringd. Det är min gissning, säger Ann-Christine Alkner-Dahl.

Misstankar mot personer i ledande ställning
Whistleblower-funktionen är tänkt som en möjlighet för den som har misstankar om personer i ledande ställning eller i nyckelpositioner. Det kan till exempel handla om mutbrott, tjänstefel, brott mot tystnadsplikt eller andra brott som kan leda till fängelsestraff. Vid mindre allvarliga händelser förväntas man använda sig av de vanliga rutinerna via närmaste chef eller verksamhetsledare.

Efter exempel från det privata näringslivet har Göteborg valt att använda sig av en extern mottagningsfunktion. Magnussons advokatbyrå i Göteborg kommer att ta emot de tips om oegentligheter som lämnas. Där registreras de innan de överlämnas till Göteborg Stads interna utredningsfunktion som består av förste stadsjurist Jan Persson, förhandlingschef Rigmor von Zwigbergk och stadsjurist Markus Landahl.

”Öppenhet och transparens ska bli naturligt”
Den som vill berätta om sina misstankar anonymt kan göra det, men har uppgiftslämnaren lämnat sitt namn till advokatbyrån gäller offentlighetsprincipen och tipsarens namn kan blir känt så vida inte förundersökningssekretess råder.

– Fast vi är ju inte det minsta intresserade av vem som lämnar uppgifterna – vi vill bara få kännedom om tipsen, säger Ann-Christine Alkner-Dahl och fortsätter:

– Det kan ta säkert ta några år att bygga upp ett förtroende för verksamheten – och det finns säkert de som är rädda för att inte ligga så bra till efter att ha lämnat information. Men det måste vi jobba med på bred front, så att man känner trygghet, och att öppenhet och transparens blir naturligt.