Föreläser på webbinarium. Lördag 6 februari är Internationella dagen för nolltolerans mot kvinnlig könsstympning. Göteborgs Stad uppmärksammar dagen med ett webbinarium i ämnet. En av föreläsarna är Wilo Abdulle, tidigare socialarbetare i Göteborg som numera jobbar för barns rättigheter i Somalia.

Varje år uppmärksammar Göteborgs Stad Internationella dagen för nolltolerans mot kvinnlig könsstympning. Tidigare år har det skett med konferenser, men i år blir det ett webbinarium fredag 5 februari för medarbetare i Göteborgs Stad, Dialogas avtalskommuner och berörda organisationer inom civilsamhället.

Situationen i Somalia står i fokus och en av föreläsarna kommer att rapportera direkt från landet.

Återvände till Somalia

Wilo Abdulle flydde från Somalia på 90-talet. Hon utbildade sig till socionom på Göteborgs universitet och därefter följde bland annat jobb inom socialtjänsten i Kortedala och Bergsjön. Arbetet mot kvinnlig könsstympning låg henne varmt om hjärtat. 2011 återvände Wilo Abdulle till sitt hemland.

– Jag kände mig utarbetad och bestämde mig för att min energi och kunskap behövdes någon annanstans, säger hon.

I dag stödjer hon personalen på departmentet för jämställdhet och mänskliga rättigheter. Hon har bland annat varit med och arbetat fram ett socionomprogram i landet, för att få fram personer inom yrket. Dessutom har hon varit med och utformat förslag till lag om kvinnlig könsstympning.

– Vi har jobbat med lagförslaget i två år och det ligger på kabinettet sedan i oktober. Vi är mitt i valet i Somalia nu men jag hoppas att lagen ska antas framöver.

Hur ser lagförslaget ut?

– Att alla former av kvinnlig könsstympning ska förbjudas och de som utför dem ska ställas inför domstol – även föräldrar. Åtta till tio års fängelse vill vi att det ska ge, så det är ett hårt straff. Och det ska gälla oavsett om man kommer från Sverige eller andra länder och utövar det här.

Har skett en attitydförändring

Trots att lagen ännu inte är på plats har attityderna till kvinnlig könsstympning ändrats mycket i landet, tycker Wilo Abdulle. Två år efter att Somalia antog FN:s barnkonvention 2015 gjorde Wilo och hennes kollegor en undersökning i hela landet om barnens situation, där kvinnlig könsstympning var en del.

– Det har skett en attitydförändring. Den värsta formen av kvinnlig könsstympning är det numera få som gör. Däremot förekommer ”Sunni-typen” där man skär bort blygdläppar och klitoris. Men vi eftersträvar att man ska låta bli alla typer.

Bildjournalist berättar om kvinnor hon mött

Förutom Wilo Abdulle föreläser även Elisabeth Ubbe och Jamila Said Musse under halvdags-webbinariet.

– Elisabeth Ubbe är barnmorska och bildjournalist som skrivit boken Kvinnlig könsstympning. Hon berättar om kvinnor hon mött och visar fotografier, säger Katarina Idegård, Göteborgs Stads samordnare för hedersrelaterat våld och förtryck.

Jamila Said Musse har på olika sätt jobbat väldigt länge med frågan i Göteborgs Stad.

– Hon är väldigt erkänd på området och är initiativtagare till Internationella dagen för nolltolerans mot kvinnlig könsstympning.

Webbinariet pågår klockan 9–12 och det kommer att finnas möjligheter att ställa frågor till föreläsarna.