It-företaget WM-Data tar över hela Göteborgs Stads avdelning för systemutveckling. Det blev resultatet av den upphandling som blev klar på onsdagen. Därmed kommer kommunens egen it-personal framöver att koncentrera sig på drift och samordning av datasystem.

– Det har blivit ett förlegat arbetssätt att en kommunal förvaltning själv ska utveckla datasystem från ax till limpa. Kompetensen finns externt på den privata marknaden och det blir allt för dyrt att upprätthålla kompetensen själv, säger Göteborgs Stads it-direktör Magnus Petzäll.

Ett 70-tal tjänster berörs

Därför fattade kommunfullmäktige för några år sedan ett inriktningsbeslut att systemutvecklingen på sikt skulle avknoppas från kommunens interna it-utförare.

Av de från början åtta intressenterna har det nu via ett normalt upphandlingsförfarande blivit klart att it-företaget WM-Data tar över verksamheten. Ett knappt 70-tal tjänster berörs av beslutet.

– Affären innebär en total verksamhetsövergång, vilket innebär att personalen erbjuds minst samma villkor som man hade som kommunanställd, men det är upp till varje anställd om man vill gå över till den nya arbetsgivaren eller inte, säger Magnus Petzäll.

– Väljer man att inte acceptera erbjudandet blir man övertalighetsförklarad inom kommunen och blir erbjuden ett skäligt alternativ, fortsätter han.

I och med avtalet tar WM-Data också över några av kommunens egenutvecklade system men förbinder sig att tillhandahålla dem åt kommunen utan licensavgifter så länge de används.

Besparing på lång sikt

– Däremot får de sälja systemen vidare, vårt ärendehanteringssystem används till exempel redan i 18 andra kommuner i landet, säger Magnus Petzäll.

För Göteborgs Stads del innebär övergången av verksamheten till en extern part administrativa kostnader på kort sikt, men i ett längre perspektiv innebär avtalet en besparing.

– Nu kan vi koncentrera oss på driften och bli mer flexibla i valen av system. Vi kan fokusera på integrationen av alla olika system och behöver bara köpa in exakt det vi behöver, vilket numera ofta finns som mer eller mindre standardsystem ute på marknaden, säger Magnus Petzäll.