Tillträder i februari. Stadsdelsnämnden i Norra Hisingen har utsett Ylva Runnström till ny stadsdelsdirektör. Ylva Runnström kommer närmast från posten som kommundirektör i Uddevalla.

Hon har tidigare också varit förvaltningschef och utvecklingschef inom Landskrona kommun och dessförinnan var hon yrkesofficer.

Ylva Runnström tillträder sin nya befattning den 1 februari nästa år, fram till dess sitter Göran Pregmark kvar som tillförordnad stadsdelsdirektör.