Nytt treårigt uppdrag. Göteborgs Stad inrättar nu två samordnare för arbetet mot våldsbejakande extremism. Zan Jankovski, med många års erfarenhet av arbete bland ungdomar i Angered, får en av tjänsterna. Den andra samordningstjänsten kommer att tillsättas inom kort.

Uppdraget som till att börja med gäller i tre år, presenterades vid en pressträff på måndagen.

– Ett viktigt jobb. Frågan har växt och blivit allt mer angelägen, inte bara för kommunen, utan för hela samhället, säger Zan Jankovski.

– Viktigast av allt är nu att fortsätta det arbete vi börjat med att involvera civilsamhället ännu mer. Och då menar jag alla aktörer och samarbetspartners; organisationer, myndigheter, föreningar, moskéer, kyrkor och enskilda individer.

– Alla som på nåt sätt kan och vill ingå i ett brett förebyggande arbete.

20 Göteborgsungdomar kan ha dödats hittills
För Zan Jankovski är målet på sikt att inga ungdomar från Göteborg – inte en enda – dras in i nån form av våldsbejakande extremism.

– Just nu är det mycket fokus på Islamiska Staten (IS) och striderna i Syrien och norra Irak, men man får inte glömma att det finns flera andra extrema grupper som ungdomar kan lockas in i, säger Zan Jankovski.

Han uppskattar att cirka 50 till 60 ungdomar från Göteborg har rest till Syrien eller Irak för att strida, både tjejer och killar. De senaste uppgifterna är att 20 av dem har dödats, 20 har kommit tillbaka till Sverige.

Gemensamma insatser har hindrat några
– Men vi har också hindrat några från att åka. Det har skett med gemensamma insatser av släktingar, vänner och myndigheter. Ibland har det gått så långt som till tvångsomhändertaganden.

– Fast även om vi lyckas hindra någon från att åka en dag, så kan ju den personen vara på väg nästa dag…

Tjänsterna som samordnare inrättas vid social resursförvaltning, där man tagit fram en övergripande plan för det fortsatta arbetet. Här ingår bland annat utbildning om våldsbejakande extremism, stöd till anhöriga och kommunikation med alla göteborgare om frågan.

Mer kunskap behövs
Att höja kunskaperna om våldsbejakande extremism betonas i planen. En sådan utbildning hölls i förra veckan på Burgårdens konferenscenter för stadens samtliga socialchefer, en från varje stadsdel. De fick bland annat lyssna till Göran Larsson, professor i religionsvetenskap vid Göteborgs universitet. Liknande utbildningar ska det bli ”en hel del” framöver, lovar Zan Jankovski.

– Det är viktigt att höja medvetenheten bland professionella i staden: Lärare, socialarbetare och fritidsledare, det är ju de som möter unga människor i sin vardag och som kan göra skillnad.

Zan Jankovski är socionom och har jobbat i Göteborgs Stad sedan 1990, först som fältarbetare i Angered, sedan på Tryggare Mänskligare Göteborg, som var kommunens brottsförebyggande råd. Han är sedan 2007 chef för förebyggande enheten inom kultur och fritid i Angered, med ansvar för bland annat fältarbetare och fritidsgårdar.

Kommunal motsvarighet till Mona Sahlin
Han är väl insatt i frågan om våldsbejakande extremism och har synts mycket i tidningar och TV sedan frågan blev riktigt het sommaren 2014.

Nu blir han alltså en kommunal motsvarighet till den nationella samordnaren Mona Sahlin, som utsågs av regeringen förra året. Hon ska rapportera sina förslag senast våren 2016.

Göteborgs Stad finns representerat i Mona Sahlins nationella arbetsgrupp och kommunen har redan ett nära samarbete med hennes kansli.

En konkret sak som diskuterats i Göteborg är en dygnet runt-öppen jourtelefon, dit oroliga anhöriga eller vänner kan ringa och få stöd.

– Jag tror att det blir en fråga som behandlas på nationell nivå, liksom frågan om olika avprogrammerings- och avhopparverksamheter. Båda är svåra att ordna för en kommun, men de finns i pipelinen på den nationella nivån, säger Zan Jankovski.

Nationellt och internationellt nätverk
Han blir nu en länk mellan kommunala och nationella nivån men får också hålla internationella kontakter, bland annat med EU-nätverket RAN (Radicalisation Awareness Network) som följer frågan och som utbyter erfarenheter.

Under 2014 startades en samverkansgrupp i Göteborg. Här ingår olika stadsdelsförvaltningar, social utveckling, Kunskapscentrum mot grov organiserad brottslighet, polisen och Säpo. Syftet med gruppen är att skapa en gemensam problembild och diskutera fortsatta åtgärder i Göteborg, både på kort och på lång sikt.

I slutet av januari besökte delar av samverkansgruppen London för att ta del av arbetssätt kopplade till våldsbejakande extremism. Göteborgs Stad har också deltagit i en träff med ett tiotal andra kommuner för att byta erfarenheter.