På Brunnsboskolans gård har konstnären Ingrid Falk skapat ett konstverk tillsammans med eleverna. Foto: Laila Ekefäll

2023-12-18 | 4 min läsning
1 procent konst tar kulturen ut i hela staden
Konst ska finnas inte bara på museum eller i centrala staden – utan där göteborgarna bor och jobbar. 1 procent konst är satsningen på konst och utsmyckningar på förskolor, skolor och boenden.

Varje ny förskola, skola, boende för personer med funktionsvariation eller vård- och omsorgsboende ingår i 1 procent konst. Det innebär att en procent av projektets kostnad viks för konstnärlig utsmyckning antingen inne i byggnaden eller utomhus.

– Vi har valt att genomföra konstuppdrag i alla våra investeringsprojekt då vi har en naturlig mottagare av konsten i form av verksamhet som ska finnas i lokalerna, säger Laila Ekefäll, projektledare för 1 procent konst på stadsfastighetsförvaltningen.

Konstverken kan finnas på husets fasad, eller på förskolans eller skolans gård. Det kan också finnas utsmyckningar inomhus, som skulpturer, målningar eller reliefer.

– När vi gör konstuppdrag inomhus är det fokus på att passa målgruppen men när vi gör konstuppdrag utomhus är det stort fokus på hållbarhet eftersom det tyvärr är mycket skadegörelse, förklarar Laila.

Nya konstsatsningar varje år

Varje år skapas nya konstverk i de fastigheter som byggs om, till eller är helt nya. I år har 20 konstverk färdigställts i eller utanför nya förskolor, skolor och boenden. Några exempel är skulpturen utanför Lundbyskolans entré som konstnären Sissi Westerberg arbetat fram. Hon jobbar med flera olika medier och material. Skulpturen Knuten är av en storskalig skulptur av aluminium som föreställer en knippe trådar som växer upp ur marken, binds samman i en knut och löses upp.

Konstnären Sissi Westerbergs skiss av verket Knuten.

– Skulpturen kan upplevas som många trådar eller rep som knyts samman och sedan går vidare åt olika håll, beskriver konstnären Sissi Westerberg. Alla trådar har samma ursprung (jorden) och strävar uppåt genom barndom och grundskola. Alla följer samma obligatoriska skolgång som är en omvälvande och otroligt viktig tid mellan barndom och vuxenliv då mycket ny kunskap förvärvas och omvärderas. Den personliga identiteten omformas, viktiga vänskapsband knyts och man vävs samman genom de gemensamma erfarenheter som skoltiden ger. Intressen väcks och förändras, beslut och funderingar kring framtiden gör sig påminda.

Skulpturen får sin upplösning och alla trådar som hållits samman sticker iväg åt varsitt håll:

– Alla hittar sin egen väg vidare. Det som binder dem samman är tiden på denna skola, som de alltid kommer ha gemensamt. Oavsett vilken väg de väljer är de del av samma rep eller knut, när de fortsätter till vidare utbildning, jobb, olika platser i världen, förklarar Sissi.

Konstverket Knuten börjar ta form. Den står nu utanför Lundbyskolans entré. Foto: Sissi Westerberg

Stenskulptur utanför boende

Ann Carlsson Korneev gör skulpturer i marmor, diabas och alabaster. Skulpturen på det nyöppnade Långhagsgatans boende för barn med autismspektrumdiagnos heter På väg.

– Alla människor har en önskan att hitta sig själva och sin speciella väg i livet. Ofta är den vägen inte bred och spikrak, utan snarare slingrar den sig än hit och än dit. Steg för steg stakar man ut sin färdriktning, steg för steg läggs till, och till slut kanske man inser att det är själva vägen som är målet. Den slingrar sig och ändrar riktning genom livet, och så ska det vara, föränderligt och utvecklande, säger hon.

Konstverket På väg av Ann Carlsson Korneev. Foto: Laila Ekefäll

– Det är min förhoppning att verket med dess böljande, uppåtsträvande rörelse, och dess ljusa marmor med taktila, varierade ytor och strukturer kan väcka tankar i den riktningen, säger Ann Carlsson Korneev.

Konsten är tillgänglig

Men hur är det med konstverk som står på förskole- eller skolgårdar? Får man gå in och titta på dem hur som helst?

Efter ordinarie öppettider, eller på planeringsdagar när barn och elever är lediga, kan allmänheten titta på konst som står utomhus även om den står innanför staket och grindar. Efter att verksamheten har gått för dagen, räknas förskole- och skolgårdar som allmän platsmark.

Nya konstverk under 2023

20 konstverk har tillkommit under 2023. Här ser du deras placering och vem som är konstnär:

 • Gärdsåsskolan utomhus, KICO
 • Förskola Långströmsgatan, Yayoi Kiyota Malm
 • Ryaskolan utomhus, Susanna Hesselberg
 • Långhagsgatan boende med särskild service, Ann Carlsson Kornev
 • Sannaskolan, Maria Andersson
 • Brunnsboskolan, Moa Lönn
 • Glasmästareplatsen boende med särskild service, Uta Jacoobs
 • Brunnsboskolan, Ingrid Falk
 • Gamla Låssbyvägen boende med särskild service, Niklas Fännick
 • Burås Kyrkbacke förskola, Zsusanna Larsson Gillice
 • Lundbyskolan cafédisk inomhus, Maria Eklund Göransson
 • Lundbyskolan pelare inomhus, Olof Marsja
 • Kosmosgatan förskola, Emil Holmer
 • Härlandatjärnskolan inne entréhall, Fredrik Vestergård
 • Lundbyskolan keramik utomhus, Karin Auran Frankenstein
 • Förskola Torslanda Torg, Kristina Schmid
 • Lundbyskolan skulptur utomhus, Sissi Westerberg
 • Litteraturgatan, Maja Bakken
 • Biskopsgatan förskola, Eva Marklund
 • Kennedygatan förskola, Mari HolmgrenPrenumerera så du inte missar något nytt!