Foto: House of vision/Göteborg & Co

2024-04-26 | 3 min läsning
2023 blev ett tufft år för Göteborgs Stad
Hög inflation med ökade kostnader gjorde att Göteborgs Stads resultat blev det lägsta på nästan tio år. Men det finns ljusglimtar – Göteborg är den kommun som växer snabbast i landet. 

Årets resultat landade på 631 miljoner kronor, vilket är betydligt lägre än tidigare år. Den försämrade ekonomin beror främst på högre kostnader till följd av inflationen och prisökningar. Bland annat har pensionskostnaderna ökat med 75 procent.

Ladda ner årsredovisningen genom att klicka på bilden.

–  Samtidigt utvecklades skatteintäkterna mer positivt än väntat. Göteborg har haft en god befolkningstillväxt och arbetsmarknaden har inte påverkats så mycket. Så även om det har varit lågkonjunktur har vi klarar oss relativt bra, säger Lena Albinsson, avdelningschef på stadsledningskontoret.

Färre besökare på Liseberg

Något som sticker ut är att de kommunala bolagen gjorde ett negativt resultat på nästan 100 miljoner kronor.

Lena Albinsson, avdelningschef på stadsledningskontoret.

– Det är väldigt ovanligt. Framför allt är det den försämrade ekonomin som påverkar bolagens ekonomi. Bland annat fick Framtiden och Higab skriva ner värdet på en del av sina fastigheter på grund av högre avkastningskrav på fastighetsmarknaden. Liseberg hade det också tufft. Förutom lågkonjunkturen, gjorde vädret och olyckan på Gröna Lund att de fick färre besökare, säger Lena Albinsson.

Göteborg växer mest i landet

För tredje året i rad var Göteborg den kommun i landet som växte mest. Under våren passerade Göteborg 600 000 invånare och vid årsskiftet var folkmängden 604 616, en ökning med 7 775 invånare.

–Till skillnad från många andra kommuner fortsätter Göteborg att växa och det ger oss ett bättre läge. Fler invånare gör att vi kan ha en god skattetillväxt och att det finns arbetskraft. Vi har en stor utmaning att hitta personal och det är viktigt att vi är en attraktiv kommun som många vill bo och verka i, säger Lena Albinsson.

Färre barn föds i Göteborg

Samtidigt som många valde att flytta till Göteborg från andra kommuner, minskade barnafödandet kraftigt för andra året rad. Det gör att vissa förvaltningar får svårt att planera sin verksamhet.

– Utvecklingen ser likadan ut i hela landet, men vad det beror på är det ingen som riktigt vet. Barnafödandet påverkar samhällsutvecklingen på både lång och kort sikt och det är en viktig fråga att ha koll på, säger Lena Albinsson.

Göteborg i siffror 2023.

Trots den svaga ekonomin har både Sverige och Göteborg haft en relativt hög sysselsättning. I december 2023 låg arbetslösheten i kommunen på 7,2 procent.

– Vi kunde se att varslen ökade i slutet av 2023 och att det blev färre jobb. Arbetslösheten kommer troligtvis att fortsätta öka något under 2024 för att sedan gå ner igen nästa år, säger Lena Albinsson.

Få nya bostäder byggdes 2023

En av de branscher som påverkats mest av den höga inflationen och räntan är byggbranschen.

Under 2023 påbörjades bara bygget av 2 700 nya bostäder i Göteborg. Det är hälften så många som genomsnittet de senare fem åren.

– Det tog lite stopp i bostadsbyggandet förra året på grund av konjunkturen. Vi behöver bostäder för att locka fler invånare, men det påverkar oss även på andra sätt. Om vi inte kan sälja vår mark minskar intäkterna och vi måste kanske låna mer till investeringar framöver, säger Lena Albinsson.

Hur ser läget ut för 2024?

 – 2024 ser vi fortfarande är ett tufft år, bland annat med höga pensionskostnader. Och även om inflationen är på väg ner handlar det mer om en stabilisering på en hög nivå. En annan sak som kommer att påverka Göteborgs ekonomi och verksamheter framöver är säkerhetsläget. Oron i omvärlden och en ökad hotbild gör att vi måste höja vår civila grundberedskap och kunna ställa om våra verksamheter, säger Lena Albinsson.Prenumerera så du inte missar något nytt!