– Att se en person slappna av och sänka axlarna efter att ha deltagit i en anhöriggrupp är underbart, säger säger Jerker Eklund, anhörigkonsulent i Göteborgs Stad.

2022-03-11 | 3 min läsning
Anhöriga en bortglömd grupp
1,3 miljoner människor runt om i Sverige stödjer en närstående enligt anhörigas riksförbund. Det kan vara tungt och svårt men det finns stöd att få. Vårt Göteborg har mött Jerker Eklund och Lena-Karin Dalenius som jobbar som anhörigkonsulenter i Göteborgs Stad.

Att samhället erbjuder den som drabbats av stroke eller som lever med en funktionsnedsättning vårdinsatser vet nog de flesta om, men att du som anhörig till den som drabbats är berättigad stöd är det färre som känner till. Jerker Eklund och Lena-Karin Dalenius arbetar båda som anhörigkonsulenter i Göteborgs Stad. Deras jobb går ut på att ge stöd till den som stöttar.

– En del av vårt arbete är att ge stödsamtal till anhöriga som ringer. Det kan vara skönt med en person man inte har någon anknytning till, säger Jerker Eklund.

Situationen för den anhöriga kan se olika ut, gemensamt för de flesta är att det kan vara tufft och kännas ensamt.

– Många berättar att de får gå in i situationer när samhällets hjälp inte räcker till. Tillexempel när psykiatrin skriver ut en patient för tidigt. Det kan vara tungt och många känner sig ensamma i rollen som anhörig, säger Lena-Karin Dalenius.

Samtalsgrupper, körsång och högläsning

Anhörigstöd erbjuder samtalsstöd, anhöriggrupper där anhöriga får träffa andra i liknande situation, utbildningar och må bra-aktiviteter. Många anhöriga öppnar upp när de deltar i en trygg grupp.

– Att se en person slappna av och sänka axlarna efter att ha deltagit i en anhöriggrupp är underbart. Att vara anhörig kan leda till en känsla av ensamhet, att då få dela sin historia med andra i liknande situation är ofta frigörande, säger Jerker Eklund.

Förutom samtal erbjuder anhörigstöd föreläsningar och utbildningar men anordnar även körsång, mindfulness och högläsningsgrupper.

Vem är anhörig?

Man behöver inte vara släkting till personen man stöttar. Man kan vara ett barn, förälder men även en granne eller kollega. Många vet heller inte om att de är anhöriga och har rätt till stöd.

– Du kan ha en närstående som dricker i perioder, du lär dig leva med det utan att tänka på att du är en anhörig som har rätt till stöd. Det kan också vara så att en närståendes sjukdom smyger sig på och då kan det vara svårt att avgöra när man går från att vara anhörig till att vara en vårdande anhörig, säger Jerker Eklund.

Är inga myndighetspersoner

Anhörigstödet är ingen myndighet och har inte heller någon dokumentationsskyldighet. De har tystnadsplikt och det är alltid de anhörigas behov som är i fokus.

– Jag får vara ett öra som lyssnar på dig, utan krav på att dokumentera samtalen, säger Jerker Eklund.

Märker de att den anhörige är i behov av psykolog försöker de lotsa personen vidare till vårdcentralen.

Det bästa med att vara anhörigkonsulent

Båda har jobbat som anhörigkonsulenter sedan 2013 och trivs med sitt arbete.

– Att få lov att erbjuda råd, stöd och information kan vara både utmanade och spännande. Men det är ett kreativt och varierande yrke som jag verkligen trivs med, säger Jerker Eklund.

– Det bästa är mötena med anhöriga, att få ta del av berättelser, få förtroendet och kanske bidra till att livet blir lite lättare, säger Lena-Karin Dalenius.Prenumerera så du inte missar något nytt!

FAKTA | Välkommen att kontakta anhörigstöd

Telefon 031-365 00 00 Kontaktcenter, fråga efter anhörigstöd.

Du kan också gå in på www.goteborg.se/anhorigstodnaradig för att läsa mer om anhörigstöd. Välj ”Kontakt” för att hitta kontaktuppgifter till en anhörigkonsulent.