“Genom att lyfta fram de karakteristiska klipporna och integrera dem i fasadernas komposition blir tillbyggnaden rotad på platsen” skriver arkitektteamet Barozzi Veiga om sitt vinnande förslag Ansikte mot ansikte.

2024-03-25 | 3 min läsning
Arkitekttävlingen om konstmuseets utbyggnad avgjord
Göteborgs konstmuseum ska byggas ut och få dubbelt så stor utställningsyta. Nu är arkitekttävlingen avgjord och uppdraget går till den världskända arkitektbyrån Barozzi Veiga med sitt förslag Ansikte mot ansikte.

– Om- och tillbyggnaden av Göteborgs konstmuseum är en milstolpe i museets historia och den största kulturpolitiska satsningen som planeras i Göteborg, säger kulturförvaltningens direktör Anna Rosengren.

“Århundradets konsthändelse i Göteborg”

–  Det framtida konstmuseet kommer att stärka Göteborg som destination och bidra till en mer attraktiv stad och region med ett starkt och levande kulturliv. Detta blir århundradets konsthändelse i Göteborg, fortsätter Anna Rosengren.

Den nya och gamla delen av museet ska bindas samman av en ljusgård. Visionsbild: Barozzi Veiga

Det hundraåriga museet behöver byggas om för att uppfylla internationella krav på klimat, tillgänglighet, säkerhet och arbetsmiljö.

Projektet kommer att medföra en högre klass på verksamheten och att konstsamlingarna bevaras på bästa sätt. En ny tillbyggnad på baksidan innebär att museet får dubbelt så stora ytor att visa konst på.

Visionsbild: Barozzi Veiga

Det schweiziska arkitektteamet Barozzi Veiga har tidigare utformat till- och nybyggnader för Art institute of Chicago, Bünder kunst museum i Chur och Judiska museet i Bryssel. I sitt vinnarförslag Ansikte mot ansikte har de samarbetat med Stockholmsbaserade arkitektkontoret Hermansson Hiller Lundberg.

“Tillbyggnaden rotad på platsen”

– Den nya volymen ska uppfattas som ett komplement till den historiska byggnaden, men också som ett element med egen karaktär som utmärker sig genom sin geometriska kontrast till den befintliga naturen, säger arkitektteamet Barozzi Veiga och fortsätter:

– Genom att lyfta fram de karakteristiska klipporna och integrera dem i fasadernas komposition blir tillbyggnaden rotad på platsen och framstår som en halvt nedgrävd sockel som sticker upp ur marken.

Visionsbild: Barozzi Veiga

Ett utdrag ur juryns motivering: “Med stor skärpa och skicklighet placeras tillbyggnaden in i den känsliga kulturmiljön och gör ett litet och precist avtryck på den säregna platsen”.

Vinnarförslaget är det bidrag som bäst beaktar den nuvarande byggnaden, den känsliga kulturmiljön och bostadskvarteren i omgivningen menar juryn. Juryn har också lyft fram som en stor styrka att de nya utställningsrummen ska ligga på samma plan som den befintliga skulpturhallen vilket gör det lättare för besökarna att orientera sig.

Visionsbild: Barozzi Veiga

– Gestaltningen förädlar en redan högklassig byggnad och kulturmiljö med ödmjukhet och inlevelse, säger Kajsa Wide, arkitekt och projektledare hos fastighetsägaren Higab, som har samordnat tävlingen.

Stänger 2027 och öppnar igen 2031

Enligt planen kommer museet stänga för om- och tillbyggnad 2027. Tillbyggnaden ska byggas i gult tegel precis som det nuvarande museet och de båda byggnaderna vävs ihop genom en ljusgård.

Förutom tillbyggnaden kommer bland annat tidigare stängda ytor i huset bli tillgängliga och huvudentrén byggs om för att kunna ta emot fler besökare. Nyinvigningen är planerad till 2031.

Visionsbild: Barozzi VeigaPrenumerera så du inte missar något nytt!