Joel Ambré, vd Vectura Fastigheter, Lisa Thoren, head of workplace Volvo Cars, Jim Rowan, vd Volvo Cars,  Jacob Torell, vd Next Step Group, Jonas Attenius, kommunstyrelsens ordförande, Anders Bell, head of engineering Volvo Cars, arkitekterna Gregg Pasquarelli och Dana Getman, SHoP Architects New York, och Patrik Andersson, vd för Business Region Göteborg.

2024-02-08 | 2 min läsning
Avsiktsförklaring för mer innovation på Hisingen
Göteborgs Stad och bilföretaget Volvo Cars har skrivit på en avsiktsförklaring som uttrycker en gemensam vilja att öka samarbetet inom flera områden.

Bland annat vill parterna knyta Torslanda tätare ihop med Lundby och Lindholmen – tre områden som de beskriver som viktiga på Hisingen. Till exempel vill man öka innovationen och rörelsen i och mellan områdena.

Viktigt för att kunna locka nytänkande

Man beskriver också samarbetet som viktigt för att kunna locka nytänkande och innovation till staden.

– Jag är glad för att Volvo Cars vill satsa i Torslanda och att vi tillsammans kan arbeta för att knyta samman, förstora och stärka vårt viktiga mobilitetsnav på Hisingen. Det gynnar hela Göteborg. Att koppla dessa planer till stärkt utveckling i våra utsatta områden som Biskopsgården och Tynnered är särskilt angeläget. Här välkomnar jag varmt det engagemang vi redan upplever från båda Volvo-bolagen, säger kommunstyrelsens ordförande Jonas Attenius (S).

Arbetet kommer att behöva satsningar inom stadsutveckling och kollektivtrafik från stadens sida. Planerna för ett mer hållbart resande för bland annat pendlare kommer också kräva ett närmare samarbete med företag som till exempel Volvo Cars.

Ett mer hållbart transportsystem

En annan del av avsiktsförklaringen är att hitta helt nya typer av transportlösningar. Initiativet Gothenburg green city zone ska skapa möjligheter för ett utsläppsfritt transportsystem i staden genom samarbete och utforskandet av nya innovativa lösningar.

– Det kan handla om att utforska möjligheter med autonom trafik och samspelet mellan olika trafikslag och hur vi bygger ett hållbart och säkert transportsystem, säger Jonas Eriksson, verksamhetsledare för Gothenburg green city zone.

Satsningar som redan pågår

  • Näringsliv, lokala fastighetsägare, Framtidenkoncernen och Business Region Göteborg samarbetar inom ramen för ett antal Handslag för att gemensamt bidra till Göteborgs Stads mål att det inte ska finnas några utsatta områden i Göteborg 2030. Handslag finns i Tynnered, Biskopsgården och Bergsjön.
  • Sedan tidigare pågår arbetet med en grön transportplan för Torslanda kopplad till den nya batterifabriken, ihop med bland annat Västtrafik och berört näringsliv. Den omfattar exempelvis ny kollektivtrafik och nya hållplatser.
  • I höst öppnar ett nytt utbildningscentrum inom batteriteknik på Lindholmen. Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen finansierar centrumet, som bland annat kommer att utbilda personal från Volvo Cars, AB Volvo och Novo Energy.Prenumerera så du inte missar något nytt!