2024-01-29 | 2 min läsning

Barnen bygger kunskap med hjälp av naturen

Foto: Heléne Levy
2024-01-29 | 2 min läsning
Barnen bygger kunskap med hjälp av naturen
Barnen på avdelningen Karusellen är ute på den naturnära gården runt förskolan Bredfjällsgatan 72 i Hammarkullen. En grupp är fullt fokuserad på en del av ett litet berg där ett troll brukar komma fram ibland.

– Vi tror att trollet är framme nu! Tänk om det är argt!!
– Aha! Kommer ni ihåg att vi kom på att trollet gillar gåtor? Ska vi pröva att ge det en gåta att fundera på?

“Projekterande arbetssätt”

Här utforskar barnen naturen utifrån ett särskilt tema som just de här barnen arbetar med.

– Vi utgår från det som kallas ett projekterande arbetssätt för att barnens ska nå målen i läroplanen. Och det är barnens intressen, erfarenheter och behov som styr arbetet. Nu läser vi en bok om insekter och det vi läser om gestaltar barnen sedan i olika saker de skapar i vår ateljé. Vi pratar också om det vi läst och barnen söker mer kunskap i till exempel bilderboksappen Polyglutt. Och så använder vi naturligtvis naturen här utanför, säger förskolläraren Monika Reczmin.

Foto: Heléne Levy

När det är dags för lunch tar ett av barnen med sig några pinnar på vägen in. Ett initiativ som Monika Reczmin uppmuntrar.

Dokumenterar det barnen utforskar

– Det är ett tecken på att barnet har en idé som vi kan bygga vidare på under resten av dagen, säger Monika Reczmin.

Barnens lärande förs vidare så att vårdnadshavarna också kan vara delaktiga.

– Vi dokumenterar alltid det barnen utforskar så att de kan följa med i lärandet. Många barn berättar ju också själva vad de upptäckt och lärt sig på förskolan. Häromdagen berättade en förälder att barnet bestämt att hela familjen skulle ut i naturen under helgen för att plocka svamp. På utflykten hade barnet pekat på en svamp och sagt: Där är en Karl Johan! Föräldern var jätteimponerad, berättar Monika Reczmin.

Gör skillnad

Naturtemat är levande också när man kommer in på avdelningen där hallbiblioteket är fyllt med böcker om insekter och växter. Här kan vårdnadshavarna låna med en bok och fortsätta utforskandet hemma tillsammans med barnet.

Monika Reczmin menar att det arbetssätt de valt gör skillnad.

– Vi utsätter barnen för kunskap hela tiden och väcker deras intresse att söka mer. Det är vi som arbetar i förskolan som sätter fröna för deras fortsatta lärande genom livet.

Foto: Heléne LevyPrenumerera så du inte missar något nytt!