Foto: Trafik Göteborg

2024-03-26 | 2 min läsning
Begränsad framkomlighet mot Hisingsbron från 2 april
Den 2 april-15 september finns det risk för köer på Hjalmar Brantingsplatsen i riktning mot Hisingsbron. Resenärer rekommenderas helst att resa kollektivt eller cykla.

Orsaken är förberedande arbeten med att koppla på den nya spårvägen mellan Hisingsbron och Frihamnen. Från tisdag 2 april kommer därför trafiken mot Hisingsbron begränsas. Arbetet pågår in i september.

– I våra analyser ser vi att det är mest trafik mellan klockan 7 och 9 och mellan klockan 15 och 18 på vardagar. Värst är det klockan 16 – 17. Försök därför att undvika dessa tider eller välj en annan älvförbindelse. Eller ännu hellre – åk kollektivt eller cykla, säger Robin Holmér, trafikanalytiker på Trafik Göteborg.

Risk för köer när bil-, gång- och cykeltrafiken leds om

Biltrafiken mot Hisingsbron leds om via en tillfällig parallellväg med bara ett körfält. Eftersom påfarten från Frihamnsmotet mot centrum stängs av samtidigt kan det bli långa köer och längre restider.

Karta: Trafik Göteborg

Även gång- och cykeltrafiken på Hjalmar Brantingsgatan leds om via Frihamnen. Du som ska till och från Backaplan rekommenderas därför att välja gång- och cykelbanan på motsatta sidan för att undvika en omväg.

Längre restider runt Lindholmen

Samtidigt blir det begränsad framkomlighet runt Lindholmen från 8 april. Då får busstrafiken i Lindholmsallén samsas med biltrafiken i de allmänna körfälten, vilket leder till längre restider för både bilister och kollektivtrafikresenärer.

Välj gärna cykel eller färja – en gratisfärja börjar under åren att köra mellan Stenpiren och den nya hållplatsen Lundbystrand.

Gå eller cykla sista biten till Lindholmen

Du som kör bil till Lindholmen råds att välja någon av parkeringsplatserna norr om Lindholmsallén eller vid Frihamnen. Det kommer underlätta för framkomligheten att gå eller cykla den sista biten.Prenumerera så du inte missar något nytt!