Lisebergs badanläggning Oceana började brinna på förmiddagen 12 februari. Foto: Räddningstjänsten

2024-02-21 | 3 min läsning
Behov av städning efter branden på Oceana
För en vecka sedan brann Lisebergs anläggning Oceana. Just nu arbetar alla inblandade med att klargöra vem som ansvarar för att städa.

– Första veckan var miljöinspektörer från oss med på de möten som räddningstjänsten, NCC, Liseberg med flera höll. I den akuta fasen var vårt fokus på miljökonsekvenser av släckvatten och skum från byggnaden och vart det skulle ta vägen.

Det berättar Kristina Scheuer Krantz, enhetschef på avdelningen för miljötillsyn på miljöförvaltningen i Göteborg. Bedömningen är att det inte finns någon fara för människors hälsa när röken skingrats och VMA:t var över.

På miljöförvaltningen finns en enhet som året runt jobbar med luftmätningar i staden, för att hålla koll på göteborgsluftens nivåer av skadliga partiklar.

– De har inga indikationer på att det är några föroreningar som är extra farliga. Och att det regnat under veckan har också gjort att mängden luftföroreningar minskat.

Arbetet för miljöförvaltningen efter olyckan handlar nu om att skapa en bild av brandens påverkan på miljön och förbereda tillsyn av hur verksamhetsutövaren hanterar avfallet efter branden.

Glasfiberskräp, sotflagor och oro

Det avfall som föll i samband med branden var huvudsakligen stora och små sotflagor och bitar av skräp bestående av metallskräp och den glasfiberväv som användes i Oceanas rutschkanor.

– Den oron människor i området känner över om nedfallet kunde vara hälsofarligt kom till oss på kommunen efter hand. Vi har gjort vårt bästa för att svara de som kontaktat oss att det inte är farligt att städa undan skräpet och smutsen eller att vistas ute, inte heller för barnen.

– Man vill säkert ha handskar på sig för att slippa sot och inte sticka sig på bitarna av glasfiber som spridits, säger Kristina Scheuer Krantz.

Den som fått egendom förstörd på grund av branden bör kontakta sitt försäkringsbolag.

Stort avtryck i närmiljön

Oceana-branden är en ovanligt stor brand för att vara mitt i centrala stan, i ett tätt befolkat område där många människor bor, jobbar och vistas. Dessutom med förskolor i närheten.

– Stora bränder som den här ger ju självklart ett stort avtryck i närmiljön. Skräp kan spridas långa sträckor och det blir uppenbart för alla som bor och vistas i området vilka följderna blir när stora byggnader brinner, säger Kristina Scheuer Krantz.

Varit på plats

Miljöförvaltningen har varit ute och tittat i områdena där brandskräpet märks som mest.

– Vi gick runt på de gator där vi fått flest klagomål och frågor, och knackade även på hos några av de som lämnat synpunkter. Det är lätt att se hur skräpigt det blivit efter branden.

– Nu arbetar alla inblandade med nästa steg. Det handlar bland annat om att klarlägga vem som har ansvaret för städning, hur avfall från brandplatsen tas om hand och om det blir aktuellt med provtagning gällande föroreningar i marken.

Det är miljöförvaltningens ansvar som tillsynsmyndighet att följa upp att de här sakerna åtgärdas på ett miljömässigt korrekt sätt.

Hur gick det med allt vatten efter branden, från själva släckningen och från poolerna, när det kanske regnade ner sot och aska i dem?

– En liten ljusglimt mitt i allt tråkigt är att det faktiskt gick förhållandevis bra med att begränsa utsläpp av släckvatten, så att det inte hamnade i naturen. Räddningstjänsten kunde samla upp vattnet både från släckningsarbetet och poolerna. Allt det behandlas nu som potentiellt farligt avfall och provtas ordentligt innan det får släppas vidare.Prenumerera så du inte missar något nytt!